Nowe dowody osobiste pomogą zwiększyć bezpieczeństwo transakcji finansowych

Nowe dowody osobiste pomogą zwiększyć bezpieczeństwo transakcji finansowych

W sierpniu 2021 r. wejdą w życie nowe przepisy ustawy o dowodach osobistych. To ważna zmiana, która ma na celu ograniczenie ryzyka fałszowania dokumentów oraz przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów. W nowym dowodzie znajdą się m.in. odciski palców i własnoręczny podpis posiadacza. Nowe regulacje pomogą również w zwiększeniu bezpieczeństwa transakcji na rynkach finansowych.

Projektowane zmiany mają na celu usunięcie różnic w poziomie zabezpieczeń dokumentów między poszczególnymi krajami Unii i są efektem dostosowania przepisów krajowej ustawy o dowodach osobistych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania. Unijne przepisy wymagają, by w nowych dokumentach tożsamości znalazła się dodatkowa cecha biometryczna, stąd od sierpnia w dowodzie będą umieszczone także odciski palców. Z tego względu nie będzie już można wnioskować o wydanie dowodu w formie elektronicznej. Konieczna będzie wizyta w urzędzie i własnoręczne złożenie podpisu, który będzie widoczny na dokumencie.

Nowe przepisy wpłyną na dodatkowe zwiększenie bezpieczeństwa w transakcjach i ograniczenie przypadków nadużyć popełnianych przez klientów instytucji finansowych. To ważne, bo jak pokazują badania ZPF, w czasie pandemii COVID-19 zwiększyło się ryzyko nadużyć konsumenckich z wykorzystaniem dokumentów tożsamości. W badaniu pt. „Moralność finansowa Polaków, edycja 2020”, blisko 70% przedstawicieli firm z sektora finansowego potwierdziło, że próby wyłudzeń z użyciem fałszywych lub skradzionych dokumentów miały miejsce w ich instytucjach, a ich skala najmocniej wzrosła w ciągu ostatniego roku.

Nowe dokumenty tożsamości wpisują się w aktualny kierunek ewolucji cyfrowej naszego społeczeństwa. Dane biometryczne wykorzystywane już są np. na potrzeby silnego uwierzytelniania klienta przy świadczeniu usług płatniczych, np. gdy klient uzyskuje dostęp do swojego rachunku bankowego online. Wszelkie zmiany, które mogą poprawić bezpieczeństwo obywateli, a także dokonywanych przez nich transakcji finansowych należy ocenić pozytywnie – mówi mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF.

Pozostałe zmiany w ustawie mają ułatwić załatwianie spraw urzędowych zdalnie, przy pomocy usług elektronicznych, a także skrócić czas obsługi i wydania dokumentu oraz zredukować ilość dokumentacji dostarczanej i gromadzonej dotychczas w formie papierowej.

Wszystkie dowody wydane przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy oraz wydane po dniu wejścia w życie ustawy na podstawie przepisów dotychczasowych zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Wymiana dowodów osobistych będzie miała tym samym charakter naturalny i zakończy się w 2031 r.