Nowy Członek Zarządu KPF

Nowy Członek Zarządu KPF

W dniu 19 lutego 2018 roku decyzją Rady Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych do składu Zarządu KPF został powołany Pan Dominik Wieliński. Powołanie to odbywa się w oparciu o rekomendację Andrzeja Rotera, prezesa Zarządu KPF.

KPF jest w trakcie prac na nową strategią organizacji na najbliższe lata. Jej przygotowanie i wdrożenie wymaga konieczności dopasowania się do szybko szczególnie w branży finansowej zmieniającej się rzeczywistości.  Dlatego wsparcie Rady, nie tylko w bieżącym działaniu, ale również w projektowaniu kształtu organizacji na najbliższe lata, jest bardzo cenne i oczekiwane przez Zarząd. W ten sposób przygotowujemy się wspólnie do wejścia w 20-tą rocznicę powstania KPF, która już w przyszłym roku – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.

KPF stała się w okresie 19 lat działalności jedną z najważniejszych organizacji samorządowych w Polsce. Budując kapitał społeczny branży finansowej, jako strona społeczna procesu legislacyjnego, wykazuje się szczególną dbałością o wysoką jakość stanowionego prawa. Zachowując konserwatywne i etyczne wartości i dbając o wzrost reprezentatywności dla aktualnie reprezentowanych już sektorów rynku finansowego,  KPF rozwija się również w oparciu o nowe jego segmenty m.in. FinTech. Przed branżą finansową stoją coraz większe wymagania po stronie odpowiedzialności społecznej, etyki biznesu, symetrii wiedzy i komunikacji. Mając tego świadomość, KPF jest i chce być dalej partnerem społecznym, rzetelnie współpracujący z interesariuszami w sprostaniu tym wyzwaniom przez członków organizacji.

Powołanie Dominika Wielińskiego ma charakter czasowy i wiąże się z misją, która została zakreślona przez Radę. Rada postanowiła nie tylko w dalszym ciągu wspierać Zarząd w codziennej pracy, ale również wzmocnić Zarząd w kompetencjach, związanych z rozwojem efektywnej operacyjnie i finansowo organizacji, mogącej sprostać coraz większej roli KPF na rynku.

Połączenie znakomitych kompetencji i zaangażowania Zarządu z doświadczeniami Dominika Wielińskiego i wsparciem Rady, pozwoli spełnić w jeszcze większym stopniu oczekiwania aktualnie już ponad 100 członków naszej organizacji i jej szerokiego grona interesariuszy – powiedział Artur Nowak – Gocławski, Przewodniczący Rady.

Dominik Wieliński był wieloletnim członkiem Rady, zaangażowanym w jej prace. Jako menedżer z wieloletnim doświadczeniem oraz ekspert rynku consumer finance pracował dla największych instytucji finansowych. Posiada wysokie kwalifikacje w zarządzaniu zmianą oraz wdrażaniem strategii w organizacjach biznesowych, którymi kierował.