Nowy Zarząd EUROFINAS

Nowy Zarząd EUROFINAS

Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, oraz Dominik Wieliński (wiceprzewodniczący Rady KPF, Prezes Optima SA) zostali powołani do Zarządu EUROFINAS organizacji reprezentującej dostawców usług finansowych w Europie.

Konwencja generalna EUROFINAS, jednego z najbardziej doświadczonych i najbardziej aktywnych interesariuszy europejskiego procesu legislacyjnego, miała miejsce w dniu 6 października 2017 roku w La Valetta na Malcie. Wyboru nowego Zarządu dokonali uczestniczący w konwencji przedstawiciele 14 organizacji, skupiających wspólnie ponad 1,2 tysiąca domów finansowych, w tym europejskie banki i instytucje niebankowe.

Funkcję Prezesa Zarządu EUROFINAS objął Alain Van Groenendael, prezes belgijskiego BNP Paribas oraz wiceprzewodniczący L’Association Française des Sociétés Financières (ASF) francuskiego stowarzyszenia firm finansowych.

– Aktywność KPF w EUROFINAS, pozwala Członkom KPF już od 2006 roku na bieżące monitorowanie wszystkich istotnych faktów, które europejscy interesariusze uznają za ważne, lub mogą być przez nich uznane za ważne dla uruchomienia procesu legislacyjnego, mogącego mieć wpływ na europejski rynek kredytowy – stwierdził Dominik Wieliński nowo powołany Członek Zarządu EUROFINAS.

Każdego roku EUROFINAS uczestniczy w kilkunastu procesach legislacyjnych, korzystając ze wsparcia merytorycznego ekspertów i praktyków, reprezentujących poszczególne, krajowe organizacje samorządowe. Dobrze zorganizowana współpraca, w ramach kilku równolegle działających komitetów roboczych, pozwala wykorzystać kompetencje ekspertów prawnych i praktyków z wielu sektorów rynku finansowego, w tym bankowego, ubezpieczeń, instytucji pożyczkowych, zarządzania wierzytelnościami, rejestrów kredytowych, dobrze reprezentowanych w organizacjach krajowych.

– Rzeczowe i bardzo merytoryczne zaangażowanie ekspertów EUROFINAS, w tym ekspertów krajowych, w procesy legislacyjne wszystkich regulacji, jakie są ważne dla profesjonalistów i praktyków środowiska kredytowego, pozwala każdemu z 10 sektorów tego rynku, reprezentowanego przez KPF, na budowanie kompetencji i sprawne przygotowanie się do wdrożenia nowych regulacji do polskiego porządku prawnego – powiedział Andrzej Roter, kolejny nowo powołany Członek Zarządu EUROFINAS.

Kadencja nowego Zarządu rozpocznie się 1 listopada 2017 r. i potrwa dwa lata.