NPS – wysoki poziom satysfakcji z działalności samorządowej KPF

NPS – wysoki poziom satysfakcji z działalności samorządowej KPF

Kontynuując rozpoczęte w bieżącym roku badania satysfakcji Członków KPF z prowadzonej przez organizację działalności samorządowej, w II kwartale 2018 roku przeprowadzone zostało badanie NPS, którego celem była ocena funkcjonowania Departamentu Prawno-Legislacyjnego. NPS dla działalności KPF w obszarze prawa i legislacji wyniósł 66,67.

Wskaźnik NPS, liczony jako bezwzględna różnica między procentowym udziałem promotorów i krytyków. Wynik 66,67 dla działalności KPF w obszarze prawa i legislacji uzyskano przy obecności 73,81% promotorów i tylko 7,14% krytyków. Jedynie co piąty z respondentów ocenił działanie Departamentu neutralnie.

W poszukiwaniu benchmarku

Zgodnie z przyjętą regułą, wszystkie wyniki NPS powyżej 0 uznaje się za dobre, przekraczające 50 – doskonałe, a wyniki powyżej 70 zalicza się do światowej klasy. W odniesieniu do takiej klasyfikacji, uzyskany wynik można uznać za bliski klasie światowej, co jest potwierdzeniem wysokiego stopnia integracji środowiska samorządowego KPF.

Cieszy nas bardzo wysoka satysfakcja Członków KPF z działalności Departamentu Prawno-Legislacyjnego – komentuje mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF, odpowiedzialny za funkcjonowanie tego obszaru samorządowego KPF. – Jednocześnie zapewniamy, że będziemy analizowali te aspekty działalności, które jeszcze mogą wymagać doskonalenia tak, by jeszcze lepiej realizować oczekiwania zrzeszonych w KPF podmiotów.

W badaniu NPS obszaru prawa i legislacji KPF wzięło udział łącznie 42 respondentów. Najwięcej spośród nich reprezentowało branżę zarządzania wierzytelnościami (40,5%), drugi w kolejności był sektor instytucji pożyczkowych (23,8%). Po 11,9% stanowili przedstawiciele branży pośrednictwa finansowego i biur informacji gospodarczej. Wśród pozostałych respondentów znaleźli się przedstawiciele banków, firm z branż wspierających usługi finansowe, firm faktoringowych i funduszy hipotecznych (2,4%). To pozwala uznać wyniki za reprezentatywne z punktu widzenia aktualnej struktury podmiotowej Członków KPF.

Wdrożenie tego badania do praktyki samorządowej pozwala na coraz bardziej efektywny monitoring jakości prowadzonej działalności KPF w różnych obszarach. Upublicznianie jego wyników może się zaś okazać dobrym narzędziem do rozwoju organizacji i realizacji Strategii KPF 2020.

Prowadzone badanie nie jest oczywiście jedynym źródłem wiedzy Zarządu na temat oczekiwań Członków wobec KPF. Jednak monitorowanie wartości wskazań NPS i ich dynamika mogą się stać kierunkową, wartościową rekomendacją. To dlatego cykliczne mierzenie satysfakcji Członków KPF jest wprost wpisane w Strategię KPF 2020, której poziom pośrednio potwierdza stopień jej realizacji – podsumowuje Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF. – Cieszy nas niezmiernie fakt, iż bez względu na reprezentowany sektor, zrzeszeni w KPF deklarują wolę polecania firmom niebędącym Członkom KPF korzystanie z naszego serwisu samorządowego w obszarze prawa i legislacji.