O dobrych praktykach przedsiębiorstw finansowych w IFiS PAN

O dobrych praktykach przedsiębiorstw finansowych w IFiS PAN

Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego, dr Krzysztof Grabowski podczas seminarium etyki biznesu i socjologii ekonomicznej w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN przedstawił program etyczny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. Temat wystąpienia to „Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych – przykład wdrażania i monitorowania”.

W swojej prezentacji dr Krzysztof Grabowski przedstawił założenia programu etycznego przedsiębiorstw finansowych zrzeszonych w KPF. Omówione zostały sposoby tworzenia i wdrażania zasad dobrych praktyk oraz mechanizmy ich monitorowania – zarówno sposób postępowania w jednostkowych przypadkach naruszenia przyjętych zasad, jak i system audytu wewnętrznego, polegającego na cyklicznej, corocznej weryfikacji praktyk stosowanych przez Członków KPF. Jak podkreślał podczas wystąpienia dr Grabowski, program etyczny nie ogranicza się jedynie do tych dwóch aspektów, lecz jest znacznie bardziej kompleksowy, obejmując współpracę z pokrewnymi instytucjami oraz z organizacjami zajmującymi się ochroną praw konsumentów, a także z urzędami państwowymi. Element dopełniający stanowi akcja edukacyjna prowadzona wśród konsumentów, a także w środowisku akademickim i wśród absolwentów uczelni wyższych – z których przynajmniej część podejmie pracę w instytucjach finansowych.

Prezentacja „Dobre praktyki przedsiębiorstw finansowych – przykład wdrażania i monitorowania” odbyła się w ramach cyklicznych, comiesięcznych seminariów, organizowanych przez prof. Wojciecha Gasparskiego, prof. Annę Lewicką-Strzałecką i prof. Krzysztofa Jasieckiego. Cieszyła się ona z dużym zainteresowaniem uczestników ze środowisk akademickich: z Towarzystwa Naukowego Prakseologii, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych, Akademii Leona Koźmińskiego oraz Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.

W swojej prezentacji starałem się przedstawić praktyczne aspekty funkcjonowania programu etycznego KPF, wskazując, w jaki sposób systematyczne monitorowanie jego działania w praktyce wspomaga proces stałego doskonalenia. Liczne pytania i dyskusja, jaka następnie rozgorzała, potwierdzają, że dbałość o wzajemną zgodność teorii z praktyką oraz regulacji prawnych z samoregulacjami stanowi właściwe podejście i przyczynia się do budowania pozytywnego wizerunku instytucji finansowych – mówi dr Krzysztof Grabowski.

Zasady dobrych praktyk stanowią ważny element samoregulacyjnego kształtowania właściwych postaw etycznych w działalności biznesowej. Są to zasady wypracowywane samodzielnie przez podmioty prowadzące dany rodzaj działalności, dobrowolnie przyjmowane do stosowania. W Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Zasady Dobrych Praktyk obowiązują od 2005 roku.