Biuro ZPF

zdj

Siedziba
Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
tel. 58 302 92 05 / fax. 58 302 92 64

email: info@zpf.pl

 

 

 

 

 

 


 

 

Marcin Czugan
Prezes Zarządu
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego
e-mail: mczugan@zpf.pl

 

 

Agnieszka Łęgowska-Grönke
Manager ds. Administracyjno-Operacyjnych
e-mail: alegowska@zpf.pl

Małgorzata Niemsowicz
Manager PR
e-mail: mniemsowicz@zpf.pl

 

 

Szymon Dejk
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny
e-mail: sdejk@zpf.pl

Julia Rybczyńska
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny

 

Ziemowit Bittner
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny
e-mail: zbittner@zpf.pl

 

Izabela Skajewska
Manager Projektów
e-mail: iskajewska@zpf.pl

 

Agnieszka Kozioł
Manager Projektów i Analiz
e-mail: akoziol@zpf.pl

Anna Jankowska
Manager Projektów
e-mail: ajankowska@zpf.pl

 

Sandra Smętek
Manager Projektów

Beata Robaczewska-Ślimko
Manager ds.
rachunkowo-księgowych
e-mail: bslimko@zpf.pl

 

 

Wiktoria Wosik
Młodszy Manager Projektów
e-mail: wwosik@zpf.pl