O nas

Biuro ZPF

Siedziba

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
tel. 58 302 92 05 / fax. 58 302 92 64

email: info@zpf.pl

Marcin Czugan
Prezes Zarządu
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego
e-mail: mczugan@zpf.pl

Marcin Czugan
Prezes Zarządu
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Rafał Tomkowicz
Dyrektor ds. Rozwoju
e-mail: rtomkowicz@zpf.pl

Rafał Tomkowicz
Dyrektor ds. Rozwoju

Agnieszka Łęgowska-Grönke
Manager ds. Administracyjno-Operacyjnych
e-mail: alegowska@zpf.pl

Agnieszka
Łęgowska-Grönke
Manager ds.
Administracyjno-Operacyjnych

Marta Swat
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny
e-mail: mswat@zpf.pl

Marta Swat
Radca Prawny, Departament Prawno-Legislacyjny

Agata Jerzewska
Prawnik
Departament Prawno-Legislacyjny
e-mail: ajerzewska@zpf.pl

Agata Jerzewska
Prawnik, Departament Prawno-Legislacyjny

Mariusz Michalski
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny
e-mail: mmichalski@zpf.pl

Mariusz Michalski
Radca Prawny, Departament Prawno-Legislacyjny

Agnieszka Kozioł
Manager Projektów i Analiz
e-mail: akoziol@zpf.pl

Agnieszka Kozioł
Manager Projektów i Analiz

Tomasz Rurkowski
Manager Projektów
e-mail: trurkowski@zpf.pl

Tomasz Rurkowski
Manager Projektów

Sara Pawowicz
Młodszy Menadżer Projektów
spawowicz@zpf.pl

Sara Pawowicz
Młodszy Manager Projektów

Sandra Smętek
Manager Projektów
e-mail: ssmetek@zpf.pl

Sandra
Smętek-Brzozowska
Manager Projektów

Łukasz Pałka
Manager ds. PR
e-mail: lpalka@zpf.pl

Łukasz Pałka
Manager ds. PR

Anna Ćwiklińska-Kochanowska
Manager ds. Social Media
akochanowska@zpf.pl

Anna Ćwiklińska-Kochanowska
Manager ds. Social Media

Izabela Skajewska
Manager Projektów
e-mail: iskajewska@zpf.pl

Izabela Skajewska
Manager Projektów

Beata Robaczewska-Ślimko
Manager ds. Rachunkowo-Księgowych
e-mail: bslimko@zpf.pl

Beata
Robaczewska-Ślimko
Manager ds. Rachunkowo-Księgowych

Julia Rybczyńska
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny

Julia Rybczyńska
Radca Prawny, Departament Prawno-Legislacyjny