O nas

Biuro ZPF

Siedziba

Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce
ul. Długie Pobrzeże 30, 80-888 Gdańsk
tel. 58 302 92 05 / fax. 58 302 92 64

email: info@zpf.pl

Marcin Czugan
Prezes Zarządu
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego

e-mail: mczugan@zpf.pl

Marcin Czugan 
Prezes Zarządu
Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego

Agnieszka Łęgowska-Grönke
Manager ds. Administracyjno-Operacyjnych

e-mail: alegowska@zpf.pl

Agnieszka
Łęgowska-Grönke
Manager ds.
Administracyjno-Operacyjnych

Małgorzata Niemsowicz
Manager PR
e-mail: mniemsowicz@zpf.pl

Małgorzata Niemsowicz 
Manager PR

Szymon Dejk
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny

e-mail: sdejk@zpf.pl

Szymon Dejk 
Radca Prawny, Departament Prawno-Legislacyjny

Agnieszka Kozioł
Manager Projektów i Analiz
e-mail: akoziol@zpf.pl

Agnieszka Kozioł
Manager Projektów i Analiz

Izabela Skajewska
Manager Projektów
e-mail: iskajewska@zpf.pl

Izabela Skajewska
Manager Projektów

Tomasz Rurkowski
Manager Projektów
e-mail: turkowski@zpf.pl

Tomasz Rurkowski
Manager Projektów

Wiktoria Wosik
Młodszy Manager Projektów
e-mail: wwosik@zpf.pl

Wiktoria Wosik
Młodszy Manager Projektów

Beata Robaczewska-Ślimko
Manager ds.
rachunkowo-księgowych
e-mail: bslimko@zpf.pl

Beata
Robaczewska-Ślimko
Manager ds. rachunkowo-księgowych

Sandra Smętek
Manager Projektów

Sandra Smętek
Manager Projektów

Julia Rybczyńska
Radca Prawny
Departament Prawno-Legislacyjny

Julia Rybczyńska
Radca Prawny, Departament Prawno-Legislacyjny