O nas

Organy statutowe​

Organy statutowe Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce stanowią Rada Związku, Komisja Etyki i Rzecznik Etyki i Zarząd.