O nas

Rada Związku

W skład Rady Związku wchodzą:


Przewodniczący:

 • Aneta Borycka – Ultimo S.A.


Wiceprzewodniczący:

 • Artur Nowak-Gocławski – Grupa ANG S.A.
 • Sylwester Pedowicz – IKANO BANK AB (publ) Spółka Akcyjna Oddział w Polsce
 • Joanna Roguska-Ciborska – Pra Group Polska Sp. z o.o.
 • Urszula Rybszleger – Best S.A.


Sekretarz:

 • Mateusz Mirkiewicz – EOS Poland Sp. z o.o.


Członkowie:

 • Tomasz Fedyna – Wonga.pl Sp. z o.o.
 • Magdalena Janocka-Trelak – Kruk S.A.
 • Adam Łącki – KRD BIG S.A.
 • Michał Moskalik – Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Cardif Polska S.A.
 • Krzysztof Opaliński – Fines S.A.

Kontakt:

Rada Związku
komitet@zpf.pl