O nas

Zarząd

Marcin Czugan
Prezes Zarządu, Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce

Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia), Uniwersytetu Gdańskiego (Podyplomowe Studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej) oraz MBA na Politechnice Gdańskiej. Radca prawny, od 2016 członek Rady (Zarządu) Okręgowej Izby Radców Prawnych w Gdańsku. Dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego, od 2016 – Wiceprezes Zarządu, a od sierpnia 2020 – Prezes Zarządu Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF). W latach 2015–2017 Przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego EUROFINAS (the European Federation of Finance House Associations) w Brukseli, największej organizacji zrzeszającej kredytodawców kredytu konsumenckiego w Europie.

Marcin Czugan
Prezes Zarządu

Kontakt:
mczugan@zpf.pl