O nas

Zespoły robocze

Zespoły robocze ZPF powoływane są do wybranych istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego. Złożone są one z przedstawicieli Członków ZPF i tworzone zawsze wówczas, gdzie potrzebna jest wiedza merytoryczna i doświadczenie rynkowe. Zespoły robocze między innymi współtworzą stanowiska Związku, wspierają w interpretowaniu nowych przepisów, jak również rozwiązują problemy związane z codzienną działalnością podmiotów z danej branży.


Skład Zespołu:

Mateusz Blocher (PayPo)
Marzena Cybulska-Jagła (BIG InfoMonitor)
Lilianna Felczyńska-Fiks (iCredit)
Agnieszka Gacek (KRUK)
Łukasz Gierczak (Finansowo.pl)
Kamil Giereś (Allegro Pay)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Katarzyna Grzybowska (PayPo)
Anna Horoszewska (Capital Service)
Wojciech Iwański (PayPo)
Piotr Jackowski (Paytree)
Jarosław Jastrzębski (Wonga)
Magdalena Kapuścińska (Smartney)
Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec (Wonga)
Klaudyna Kowalewska (Cofidis)
Ewelina Makowska (Soonly Finance)
Anna Marcinkowska (KRD BIG)
Agnieszka Marzec (BIG InfoMonitor)
Przemysław Matusiak-Frey (Intrum)
Kornelia Mazur (Cofidis)
Dominika Miodek (Twisto)
Iwona Mirosz (Instant Money)
Agnieszka Modras (PayPo)
Aleksandra Nowogórska (BIG Infomonitor)
Krzysztof Opaliński (Fines)
Tomasz Ostrowski (ERIF BIG)
Paweł Pawlukiewicz (Aasa)
Magdalena Pelc-Urbańska (KRUK)
Bartłomiej Pszeniczny (Cofidis)
Marcin Rusinek (CRIF, KBIG)
Marcin Sierpiński (Paytree)
Izabela Wojtera (KRUK)
Marta  Wysocka-Fronczek (mFinanse)
Tymon Zastrzeżyński (Loando Group)
Grzegorz Zimoch (Best)
Piotr Zimoląg (Multitude Bank)

Zadania:
Celem pracy Zespołu jest merytoryczna analiza treści przepisów nowelizujących m.in. ustawę o kredycie konsumenckim (w szczególności pomieszczonych w ustawie o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania lichwie), w tym ewentualne sformułowanie rekomendacji interpretacyjnych ZPF wdrożenia nowych regulacji prawnych.


Skład Zespołu:
Piotr Badura (CRIF)
Monika Duda (KRUK)
Szymon Goździk (Kancelaria Lebek)
Jolanta Grabowska (Grupa ANG)
Paweł Kowala (BIK)
Anna Kowalik (CRIF)
Przemysław Matusiak-Frey (Intrum)
Jakub Połeć (KRUK)
Bartosz Sędzimir-Dobrowolski (BIK)
Dominik Stanny (ZPF)
Monika Syrowiczka (Ultimo)
Kamila Szarejko (KRUK)
Rafał Tomkowicz (ZPF)
Konrad Werner (Wardyński i Wspólnicy)

Zadania:
Celem Zespołu ds. ESG jest wsparcie Związku swoim eksperckim głosem w toczących się procesach legislacyjnych, nadto inicjowanie nowych tematów, którymi Związek mógłby się zajmować, jak i koordynacja tych działań, które w obszarze zjawiska zrównoważonego rozwoju już podejmuje. Zespół ds. ESG ma charakter multisektorowy, z zastrzeżeniem możliwości tworzenia poszczególnych „strumieni” w ramach Zespołu z uwagi na tematy wspólne dla całego rynku finansowego, jak i te tematy, które dotykają wyłącznie dany sektor usług finansowych.


Skład Zespołu:

Kamil Giereś (Allegro Pay)
Elżbieta Modrzejewska-Oniszczuk (Allegro Pay)
Jakub Kaczmarek (Allegro)
Anna Marcinkowska (KRD BIG)
Lucyna Machura (Kaczmarski Group)
Jan Szajda (Identt)
Joanna Patyk (KRUK S.A.)
Daniel Szewczyk (KRUK S.A.)
Joanna Lipińska (KRUK S.A.)
Radosław Nawrocki (PayPo)
Mateusz Blocher (SKS Legal)
Wojciech Iwański (SKS Legal)
Paweł Zbrzyzny (Intrum)
Kamil Dziuba (Intrum)

Zadania:
Zadaniem Zespołu jest merytoryczna analiza treści przepisów projektu ustawy w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości, zgłaszanie ewentualnych uwag oraz postulatów do projektowanych rozwiązań oraz aktualizacja podejmowanych działań na każdym etapie procesu legislacyjnego przedmiotowego aktu prawnego.


Skład Zespołu:

Anna Bożętka-Matuszczyk (Kancelaria Prawna VIA LEX)
Agnieszka Chromińska (EOS KSI)
Magdalena Czerkawska (Cross Finance)
Aneta Ćwik (Kredyt Inkaso)
Agnieszka Gacek (KRUK)
Piotr Gajda (Intrum)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Julia Krupa-Ignaczak (KRUK)
Michał Kwieciński (RK Legal)
Jarosław Legieć (Kredyt Inkaso)
Anna Ludwichowska (BEST)
Mateusz Mirkiewicz (EOS KSI)
Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group)
Urszula Rybszleger (BEST)
Adriana Sokólska (TransactionLink)
Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius)
Magdalena Stanilewicz (Kredyt Inkaso)
Dominik Wieliński (PSW)
Agnieszka Zając (Ultimo)
Joanna Zawadzka (Kaczmarski Inkasso)

Zadania:
Celem Zespołu jest uczestnictwo w europejskim procesie legislacyjnym „pakietu NPL”, czyli nowego otoczenia regulacyjnego kredytów niepracujących (NPL). Zespół adresuje swoje uwagi do dwóch Dyrektyw: w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów (tzw. Dyrektywy NPL) oraz w sprawie przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również współpracuje w zakresie tworzenia stanowisk europejskiego przemysłu kredytowego z EUROFINAS.


Skład Zespołu:

Piotr Badura (KBIG)
Sylwester Bobowski (KRUK)
Aneta Borycka (Ultimo)
Agnieszka Chromińska (EOS KSI)
Piotr Gajda (Intrum)
Mateusz Garbula (Kredyt Inkaso)
Artur Grześkowiak (Raport)
Justyna Koziatek-Mielewczyk (Ultimo)
Magdalena Kruk-Czerwińska (Kredyt Inkaso)
Julia Krupa-Ignaczak (KRUK)
Olga Krzeska (BEST)
Violetta Matusiak (Vindix)
Krzysztof Piluś (Kredyt Inkaso)
Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group)
Urszula Rybszleger (BEST)

Zadania:
Zespół, złożony z przedstawicieli ZPF i Krajowej Rady Komorniczej, został stworzony celem analizy i wspierania wszelkich zmian w zakresie usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Celem Zespołu jest także konsultacja aktów prawnych dotyczących problematyki informatyzacji postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.


Skład Zespołu:

Małgorzata Adamczuk (EOS KSI)
Magdalena Dworakowska (PSW)
Dorota Echaust-Przybytniak (RK Legal)
Piotr Gajda (Intrum)
Michał Godlewski (Pra Group)
Małgorzata Grudzińska (KRUK)
Łukasz Grzegrzółka (Pra Group)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Agnieszka Kreczman (Intrum)
Julia Krupa-Ignaczak (KRUK)
Michał Kwieciński (RK Legal)
Anna Ludwichowska (Kancelaria Rybszleger)
Andrzej Mańkowski (AVS Europe)
Szymon Mazur (Alektum Group)
Kinga Milczarek (Ultimo)
Mateusz Mirkiewicz (EOS KSI)
Magdalena Pakosińska-Krawczyńska (KRUK)
Aleksander Półtorak (Pra Group)
Jan Prasałek (RK Legal)
Joanna Roguska-Ciborska (Pra Group)
Magdalena Rosinke (BEST)
Aleksandra Seta (Pra Group)
Daniel Szmurło (PRA Group)
Małgorzata Śmiłowska (Ultimo)
Konrad Trojanowski (Alektum Group)
Karol Waliszewski (BEST)
Emilia Wilamek (PRA Group)
Agnieszka Zając (Ultimo)
Paweł Zbrzyzny (Intrum)

Zadania:

Celem Zespołu było optymalne zapewnienie stosowania przepisów RODO w prawie krajowym.

Aktualnie Zespół pracuje w podgrupach, skupiając się na zapewnieniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, wytycznymi EROD oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wyrokami TSUE czy krajowych sądów administracyjnych.


Skład Zespołu:

Konrad Bartnik (Emonero)
Jakub Niestrój (Crowdway)
Tomasz Ostrowski (ERIF)
Paweł Pawlukiewicz (Aasa)
Arkadiusz Regiec (Beesfund)
Jakub Sobczak (PolakPotrafi)
Ryszard Sowa (ANG)
Piotr Strzelecki (Brutto)

Zadania:

Celem Zespołu było opracowanie – za rekomendacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – pierwszych w Polsce Zasad Dobrych Praktyk dla platform crowdfundingowych. Zespół wypracował Zasady dla crowdfundingu donacyjnego, sprzedażowego, pożyczkowego i udziałowego.

Obecnie Zespół skupia swoje prace na wdrożeniu do prawa krajowego unijnego rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw.


Skład Zespołu:

Katarzyna Dmowska (ANG)
Artur Nowak-Gocławski (ANG)

Zadania:

Pierwotnym celem Zespołu było uczestnictwo w procesie implementacji Dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami (tzw. Dyrektywy hipotecznej) do polskiego porządku prawnego.

Obecnie celem Zespołu jest konsultacja wszelkich aktów wykonawczych do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a także praca w zakresie tworzenia nowych inicjatyw skierowanych do rynku pośrednictwa kredytowego hipotecznego. Ponadto Zespół opracował Rekomendacje interpretacyjne ZPF do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.


Skład Zespołu:

Krzysztof Borusowski (BEST)
Dorota Lewandowska (KRUK)
Jacek Sroczyński (Kancelaria Prawna – Inkaso WEC)

Zadania:
Celem Zespołu jest przegląd ustawodawstwa krajowego dotyczące rynku obligacji korporacyjnych. ZPF został zaproszony przez Ministerstwo Finansów do udziału w Zespole MF ds. przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych. Równolegle powołaliśmy Zespół roboczy ZPF, dla celów merytorycznego wsparcia udziału organizacji w Zespole Ministerstwa Finansów.


Skład Zespołu:

Dominik Stanny (ZPF)
Mirosława Szakun (ZPF)
Tomasz Bala (Intrum)
Marta Białek (Everest Finanse)
Anna Bożętka-Matuszczyk (Kaczmarski Inkasso)
Agnieszka Chromińska (EOS KSI)
Magdalena Dworakowska (PSW)
Agnieszka Gacek (KRUK)
Bogusław Gębarowski (Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Marcin Karasek (Fellow Finance)
Agata Kopacka (Janvest S.A.)
Anna Ludwichowska (BEST)
Mart Łukasik (KRUK)
Ewelina Maciejewska (Creditexpress Inkasso)
Szymon Mazur (Alektum)
Izabela Piekarska (BEST)
Tomasz Rogala (Kancelaria Corpus Iuris)
Grzegorz Skrobotowicz (Kredyt Inkaso)
Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius)
Krzysztof Wojciech Strzelec (EOS KSI)
Krzysztof Tomczuk (Everest Finanse)
Izabela Wojtera (KRUK)
Magda Zdanowicz (PRA Group)

Zadania:
Celem Zespołu jest przegląd i aktualizacja III księgi Zasad Dobrych Praktyk Zarządzających Wierzytelnościami. Obecnie Zespół prowadzi prace nad projektem zmian III księgi ZDP, w kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do konsultacji do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.


Skład Zespołu:

Dominik Stanny (ZPF)
Mirosława Szakun (ZPF)
Marta Białek (Everest Finanse)
Radosław Dylik (Paytree)
Lilianna Felczyńska-Fiks (iCredit)
Joanna Gasek (Wonga)
Bartosz Jamróz (Ikano Bank)
Zuzanna Kopaczynska-Grabiec (Wonga)
Dominika Miodek (Twisto)
Krzysztof Opaliński (Fines)
Agnieszka Rapcewicz (Grupa ANG)
Joanna Siecińska (Smartney)
Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius)
Tomasz Szczupakowski (Vivus)

Zadania:
Celem Zespołu jest przegląd i aktualizacja II księgi Zasad Dobrych Praktyk Sprzedających Produkty Kredytowe. Obecnie Zespół prowadzi prace nad projektem zmian II księgi ZDP, w kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do konsultacji do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.


Skład Zespołu:

Bartosz Błaszak (BEST)
Adrian Dziekan (Kredyt Inkaso)
Jacek Styczewski (Hoist Finance)
Piotr Warzecha (Intrum)
Krzysztof Wyderka (Intrum)

Zadania:
Celem Zespołu jest monitorowanie wymogów prawnych odnośnie obowiązków dot. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów oraz regulacyjnych w przedmiocie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Obecnie Zespół skupia swoje prace na analizach prawnych dotyczących kwalifikacji podmiotów zarządzających wierzytelnościami sekurytyzowanymi, posiadających zezwolenie KNF o którym mowa w art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jako instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy o AML.


Skład Zespołu:

Piotr Badura (CRIF Poland)
Małgorzata Dulińska-Majkowska (Kaczmarski Inkasso)
Jarosław Furmaniak (ERIF)
Sławomir Grzelczak (BIG InfoMonitor)
Jakub Kostecki (KRD)
Joanna Lipińska (KRUK)
Adam Łącki (KRD)
Lucyna Machura (Kaczmarski Inkasso)
Anna Marcinkowska (KRD)
Tomasz Ostrowski (ERIF)
Grzegorz Pietraszkiewicz (BIG InfoMonitor)
Marcin Rusinek (KBIG)

Zadania:
Zespół powstał celem stworzenia jednolitego Kodeksu postępowania RODO dla Biur Informacji Gospodarczych w Polsce.

Obecnie trwają prace nad finalnym kształtem Kodeksu, wraz z uwzględnieniem uwag naniesionych w dokumencie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Skład Komisji:

Katarzyna Jóźwik (Smartney) – Przewodnicząca
Karol Dziasek (SLS)
Natalia Iwan (CRIF)
Bartosz Jamróz (Ikano Bank)
Łukasz Janda (Wonga)
Jakub Kaczmarek (Allegro Pay)
Paweł Komar (NOTUS)
Adam Łabęcki (Identt)
Alicja Łosowska (Kontomatik)
Przemysław Matusiak- Frey (Intrum)
Maciej Raczyński (RSP Legal)
Aleksander Rutkowski (Fellow Finance)
Tomasz Szurek (BEST)
Edyta Szymczak (ERIF)
Rafał Tomkowicz (ZPF)
Tymon Zastrzeżyński (Loando)
Piotr Żelek (FinLegalTech Żelek i Wspólnicy)

Zadania Komisji:
Budowanie świadomości nowych rozwiązań technologicznych w obszarze finansów, edukacja konsumentów i innych uczestników rynku, promowanie polskich fintechów, praca na rzecz usuwania barier dla spółek z branży innowacji finansowych – to podstawowe cele, które stawia sobie Komisja ds. Fintech Związku Przedsiębiorstw Finansowych.


Skład Komitetu:

dr Artur A. Trzebiński (ZPF)
Przemysław Cichoń (Ultimo)
Borys Drajczyk (EOS POLAND)

Zadania Komitetu:
Celem pracy Komitetu jest przygotowywanie stanowisk ZPF w zakresie proponowanych zmian o charakterze ekonomicznym, które mają wpływ na działalność firm z sektora finansowego. Zadaniem Komitetu jest także konsultowanie aktów prawnych dedykowanych sektorowi finansowemu i systemowi podatkowemu. Komitet zajmuje się również tworzeniem nowych inicjatyw skierowanych do firm z sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności przez Członków ZPF.