O nas

Zespoły robocze

Zespoły robocze ZPF powoływane są do wybranych istotnych zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku finansowego. Złożone są one z przedstawicieli Członków ZPF i tworzone zawsze wówczas, gdzie potrzebna jest wiedza merytoryczna i doświadczenie rynkowe. Zespoły robocze między innymi współtworzą stanowiska Związku, wspierają w interpretowaniu nowych przepisów, jak również rozwiązują problemy związane z codzienną działalnością podmiotów z danej branży.


Skład Zespołu:

Mirosława Szakun (ZPF)
Tomasz Ostrowski (ERIF)

Zadania:
Jeden z kluczowych obszarów zainteresowania ZPF. Celem pracy Zespołu było stworzenie rekomendacji interpretacyjnych ZPF do nowej ustawy o kredycie konsumenckim, które następnie stanowiły istotny wkład do komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim, nakładem Wydawnictwa CH Beck.


Skład Zespołu:

Anna Bożętka-Matuszczyk (Kancelaria Prawna VIA LEX)
Agnieszka Chromińska (EOS KSI)
Magdalena Czerkawska (Cross Finance)
Aneta Ćwik (Kredyt Inkaso)
Agnieszka Gacek (KRUK)
Piotr Gajda (Intrum)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Julia Krupa-Ignaczak (KRUK)
Michał Kwieciński (RK Legal)
Jarosław Legieć (Kredyt Inkaso)
Anna Ludwichowska (BEST)
Mateusz Mirkiewicz (EOS KSI)
Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group)
Urszula Rybszleger (BEST)
Adriana Sokólska (TransactionLink)
Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius)
Magdalena Stanilewicz (Kredyt Inkaso)
Dominik Wieliński (PSW)
Agnieszka Zając (Ultimo)
Joanna Zawadzka (Kaczmarski Inkasso)

Zadania:
Celem Zespołu jest uczestnictwo w europejskim procesie legislacyjnym „pakietu NPL”, czyli nowego otoczenia regulacyjnego kredytów niepracujących (NPL). Zespół adresuje swoje uwagi do dwóch Dyrektyw: w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów (tzw. Dyrektywy NPL) oraz w sprawie przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również współpracuje w zakresie tworzenia stanowisk europejskiego przemysłu kredytowego z EUROFINAS.


Skład Zespołu:

Piotr Badura (KBIG)
Sylwester Bobowski (KRUK)
Aneta Borycka (Ultimo)
Agnieszka Chromińska (EOS KSI)
Piotr Gajda (Intrum)
Mateusz Garbula (Kredyt Inkaso)
Artur Grześkowiak (Raport)
Justyna Koziatek-Mielewczyk (Ultimo)
Magdalena Kruk-Czerwińska (Kredyt Inkaso)
Julia Krupa-Ignaczak (KRUK)
Olga Krzeska (BEST)
Violetta Matusiak (Vindix)
Krzysztof Piluś (Kredyt Inkaso)
Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group)
Urszula Rybszleger (BEST)

Zadania:
Zespół, złożony z przedstawicieli ZPF i Krajowej Rady Komorniczej, został stworzony celem analizy i wspierania wszelkich zmian w zakresie usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Celem Zespołu jest także konsultacja aktów prawnych dotyczących problematyki informatyzacji postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.


Skład Zespołu:

Małgorzata Adamczuk (EOS KSI)
Anna Bożętka-Matuszczyk (Kaczmarski Inkasso)
Małgorzata Dulińska-Majkowska (Kaczmarski Inkasso)
Magdalena Dworakowska (PSW)
Dorota Echaust-Przybytniak (RK Legal)
Piotr Gajda (Intrum)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Julia Krupa–Ignaczak (KRUK)
Anna Marcinkowska (KRD)
Alicja Markowicz (Pretorius)
Szymon Mazur (Alektum Group)
Mateusz Mirkiewicz (EOS KSI)
Magdalena Rosinke (BEST)
Magdalena Pakosińska-Krawczyńska (KRUK)
Jan Prasałek (RK Legal)
Daniel Szmurło (PRA Group)
Karol Waliszewski (BEST)
Emilia Wilamek (PRA Group)
Krzysztof Wyderka (Intrum)
Agnieszka Zając (Ultimo)

Zadania:

Celem Zespołu było optymalne zapewnienie stosowania przepisów RODO w prawie krajowym.

Aktualnie Zespół pracuje w podgrupach, skupiając się na zapewnieniu przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO, wytycznymi EROD oraz Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, wyrokami TSUE czy krajowych sądów administracyjnych.


Skład Zespołu:

Konrad Bartnik (Emonero)
Jakub Niestrój (Crowdway)
Tomasz Ostrowski (ERIF)
Paweł Pawlukiewicz (Aasa)
Arkadiusz Regiec (Beesfund)
Jakub Sobczak (PolakPotrafi)
Ryszard Sowa (ANG)
Piotr Strzelecki (Brutto)

Zadania:

Celem Zespołu było opracowanie – za rekomendacją Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego – pierwszych w Polsce Zasad Dobrych Praktyk dla platform crowdfundingowych. Zespół wypracował Zasady dla crowdfundingu donacyjnego, sprzedażowego, pożyczkowego i udziałowego.

Obecnie Zespół skupia swoje prace na wdrożeniu do prawa krajowego unijnego rozporządzenia w sprawie europejskich dostawców usług w zakresie finansowania społecznościowego dla przedsiębiorstw.


Skład Zespołu:

Katarzyna Dmowska (ANG)
Artur Nowak-Gocławski (ANG)

Zadania:

Pierwotnym celem Zespołu było uczestnictwo w procesie implementacji Dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami (tzw. Dyrektywy hipotecznej) do polskiego porządku prawnego.

Obecnie celem Zespołu jest konsultacja wszelkich aktów wykonawczych do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a także praca w zakresie tworzenia nowych inicjatyw skierowanych do rynku pośrednictwa kredytowego hipotecznego. Ponadto Zespół opracował Rekomendacje interpretacyjne ZPF do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.


Skład Zespołu:

Krzysztof Borusowski (BEST)
Marcin Kamiński (Mikrokasa)
Dorota Lewandowska (KRUK)
Jacek Sroczyński (Kancelaria Prawna – Inkaso WEC)

Zadania:
Celem Zespołu jest przegląd ustawodawstwa krajowego dotyczące rynku obligacji korporacyjnych. ZPF został zaproszony przez Ministerstwo Finansów do udziału w Zespole MF ds. przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych. Równolegle powołaliśmy Zespół roboczy ZPF, dla celów merytorycznego wsparcia udziału organizacji w Zespole Ministerstwa Finansów.


Skład Zespołu:

Dominik Stanny (ZPF)
Mirosława Szakun (ZPF)
Tomasz Bala (Intrum)
Marta Białek (Everest Finanse)
Anna Bożętka-Matuszczyk (Kaczmarski Inkasso)
Agnieszka Chromińska (EOS KSI)
Magdalena Dworakowska (PSW)
Agnieszka Gacek (KRUK)
Bogusław Gębarowski (Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Marcin Karasek (Fellow Finance)
Agata Kopacka (Janvest S.A.)
Anna Ludwichowska (BEST)
Mart Łukasik (KRUK)
Ewelina Maciejewska (Creditexpress Inkasso)
Szymon Mazur (Alektum)
Izabela Piekarska (BEST)
Tomasz Rogala (Kancelaria Corpus Iuris)
Grzegorz Skrobotowicz (Kredyt Inkaso)
Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius)
Krzysztof Wojciech Strzelec (EOS KSI)
Krzysztof Tomczuk (Everest Finanse)
Izabela Wojtera (KRUK)
Magda Zdanowicz (PRA Group)

Zadania:
Celem Zespołu jest przegląd i aktualizacja III księgi Zasad Dobrych Praktyk Zarządzających Wierzytelnościami. Obecnie Zespół prowadzi prace nad projektem zmian III księgi ZDP, w kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do konsultacji do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.


Skład Zespołu:

Dominik Stanny (ZPF)
Mirosława Szakun (ZPF)
Marta Białek (Everest Finanse)
Radosław Dylik (Paytree)
Lilianna Felczyńska-Fiks (iCredit)
Joanna Gasek (Wonga)
Bartosz Jamróz (Ikano Bank)
Zuzanna Kopaczynska-Grabiec (Wonga)
Andrzej Lewkowicz (Takto)
Dominika Miodek (Twisto)
Krzysztof Opaliński (Fines)
Agnieszka Rapcewicz (Grupa ANG)
Joanna Siecińska (Smartney)
Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius)
Tomasz Szczupakowski (Vivus)

Zadania:
Celem Zespołu jest przegląd i aktualizacja II księgi Zasad Dobrych Praktyk Sprzedających Produkty Kredytowe. Obecnie Zespół prowadzi prace nad projektem zmian II księgi ZDP, w kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do konsultacji do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.


Skład Zespołu:

Bartosz Błaszak (BEST)
Adrian Dziekan (Kredyt Inkaso)
Jacek Styczewski (Hoist Finance)
Piotr Warzecha (Intrum)
Krzysztof Wyderka (Intrum)

Zadania:
Celem Zespołu jest monitorowanie wymogów prawnych odnośnie obowiązków dot. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego wobec klientów oraz regulacyjnych w przedmiocie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT).

Obecnie Zespół skupia swoje prace na analizach prawnych dotyczących kwalifikacji podmiotów zarządzających wierzytelnościami sekurytyzowanymi, posiadających zezwolenie KNF o którym mowa w art. 192 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi jako instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy o AML.


Skład Zespołu:

Piotr Badura (CRIF Poland)
Małgorzata Dulińska-Majkowska (Kaczmarski Inkasso)
Jarosław Furmaniak (ERIF)
Sławomir Grzelczak (BIG InfoMonitor)
Jakub Kostecki (KRD)
Joanna Lipińska (KRUK)
Adam Łącki (KRD)
Lucyna Machura (Kaczmarski Inkasso)
Anna Marcinkowska (KRD)
Tomasz Ostrowski (ERIF)
Grzegorz Pietraszkiewicz (BIG InfoMonitor)
Marcin Rusinek (KBIG)

Zadania:
Zespół powstał celem stworzenia jednolitego Kodeksu postępowania RODO dla Biur Informacji Gospodarczych w Polsce.

Obecnie trwają prace nad finalnym kształtem Kodeksu, wraz z uwzględnieniem uwag naniesionych w dokumencie przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Skład Komisji:

Mirosław Ciesielski (ZPF)
Marta Adamczak (KRUK)
Marcin Borowiecki (Wonga.pl)
Marcin Kamiński (Mikrokasa S.A.)
Krzysztof Maćkowiak (Everest Finanse)
Tomasz Ostrowski (ERIF)
Piotr Strzelecki (Brutto)

Zadania Komisji:
Komisja Stała zajmuje się konsultowaniem aktów prawnych dedykowanych sektorowi FinTech. Pierwotnie jej głównym celem było wspieranie udziału ZPF w Zespole Komisji Nadzoru Finansowego ds. FinTech. Obecnie oprócz tego zadania, koncentruje się na promowaniu innowacji finansowych oraz inicjowaniu zmian prawnych wspierających sektor innowacyjnych usług finansowych.


Skład Komitetu:

dr Artur A. Trzebiński (ZPF)
Przemysław Cichoń (Ultimo)
Borys Drajczyk (EOS KSI)
Krzysztof Maślankowski (Janvest)
Krzysztof Opaliński (Fines)
Waldemar Rogowski (BIK)

Zadania Komitetu:
Celem pracy Komitetu jest przygotowywanie stanowisk ZPF w zakresie proponowanych zmian o charakterze ekonomicznym, które mają wpływ na działalność firm z sektora finansowego. Zadaniem Komitetu jest także konsultowanie aktów prawnych dedykowanych sektorowi finansowemu i systemowi podatkowemu. Komitet zajmuje się również tworzeniem nowych inicjatyw skierowanych do firm z sektora finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju prowadzonej działalności przez Członków ZPF.