Zespół ds. europejskiego otoczenia regulacyjnego NPL

Skład Zespołu:

Sylwia Ambroziak (ID Finance S.A.)

Agnieszka Chromińska (EOS)

Piotr Gajda (Intrum)

Magdalena Grzeszczak (ULTIMO S.A.)

Krzysztof Janicki (FinUp)

Julia Krupa-Ignaczak (KRUK S.A.)

Adam Kuszyk (Capital Service S.A.)

Anna Ludwichowska (BEST S.A.)

Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group)

Urszula Rybszleger (BEST S.A.)

Jacek Wiśniewski (Squire Patton Boggs)

 

Przewodniczący: Julia Krupa – Ignaczak (KRUK S.A.)

 

Zadania:

Celem Zespołu jest uczestnictwo w europejskim procesie legislacyjnym „pakietu NPL”, czyli nowego otoczenia regulacyjnego kredytów niepracujących (NPL). Zespół adresuje swoje uwagi do Dyrektywy w sprawie podmiotów obsługujących kredytu, nabywców kredytów oraz egzekucji z zabezpieczenia (tzw. Dyrektywy NPL) do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również współpracuje w zakresie tworzenia stanowisk europejskiego przemysłu kredytowego z EUROFINAS.