Zespół ds. europejskiego otoczenia regulacyjnego NPL

Skład Zespołu:

Agnieszka Chromińska (EOS)

Piotr Gajda (Intrum)

Magdalena Grzeszczak (ULTIMO S.A.)

Julia Krupa-Ignaczak (KRUK S.A.)

Anna Ludwichowska (BEST S.A.)

Joanna Roguska-Ciborska (PRA Group)

Urszula Rybszleger (BEST S.A.)

 

Przewodniczący: Julia Krupa–Ignaczak (KRUK S.A.)

 

Zadania:

Celem Zespołu jest uczestnictwo w europejskim procesie legislacyjnym „pakietu NPL”, czyli nowego otoczenia regulacyjnego kredytów niepracujących (NPL). Zespół adresuje swoje uwagi do dwóch Dyrektyw: w sprawie podmiotów obsługujących kredyty i nabywców kredytów oraz w sprawie przyspieszonej egzekucji z zabezpieczenia na drodze pozasądowej (tzw. Dyrektywy NPL) do Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, jak również współpracuje w zakresie tworzenia stanowisk europejskiego przemysłu kredytowego z EUROFINAS.