Zespół ds. kredytu hipotecznego

Skład Zespołu:

Marcin Czugan (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

Katarzyna Dmowska (ANG Spółdzielnia)

Artur Nowak-Gocławski (ANG Spółdzielnia)

 

Zadania:

Pierwotnym celem Zespołu było uczestnictwo w procesie implementacji Dyrektywy w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami (tzw. Dyrektywy hipotecznej) do polskiego porządku prawnego. Obecnie celem Zespołu jest konsultacja wszelkich aktów wykonawczych do ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami, a także praca w zakresie tworzenia nowych inicjatyw skierowanych do rynku pośrednictwa kredytowego hipotecznego. Ponadto Zespół opracował Rekomendacje interpretacyjne ZPF do ustawy o kredycie hipotecznego oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.