Zespół ds. kredytu konsumenckiego

Skład Zespołu:

Małgorzata Chruściak (CMS Cameron McKenna Dariusz Greszta Sp.k.)
Marcin Kłoda (Kłoda Narkiewicz-Jodko Spółka Partnerska Adwokaci)
Alicja Kopeć (Provident Polska S.A.)
Grzegorz Kott (Wierzbowski Wierzbowski Eversheds Sutherland)
Tomasz Ostrowski (ERIF BIG S.A.)
Mirosława Szkaun (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

Przewodniczący: Mirosława Szakun (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

 

Zadania:

Celem pracy Zespołu było stworzenie rekomendacji interpretacyjnych ZPF do nowej ustawy o kredycie konsumenckim, które następnie stanowiły istotny wkład do komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim, nakładem Wydawnictwa CH Beck.