Zespół ds. kredytu konsumenckiego

Skład Zespołu:

Tomasz Ostrowski (ERIF BIG S.A.)
Mirosława Szakun (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

Przewodniczący: Mirosława Szakun (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

 

Zadania:

Jeden z kluczowych obszarów zainteresowania ZPF. Celem pracy Zespołu było stworzenie rekomendacji interpretacyjnych ZPF do nowej ustawy o kredycie konsumenckim, które następnie stanowiły istotny wkład do komentarza do ustawy o kredycie konsumenckim, nakładem Wydawnictwa CH Beck.