Zespół ds. przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych

Skład Zespołu:

Krzysztof Borusowski (BEST S.A.)

Krzysztof Dziubiński (DM Navigator)

Marcin Kamiński (Mikrokasa S.A.)

Adam Kuszyk (Capital Service)

Dorota Lewandowska (KRUK S.A.)

Paweł Mazur (Grupa ANG)

Jacek Sroczyński (Kancelaria Prawna-Inkaso WEC)

 

Zadania:

Celem Zespołu jest przegląd ustawodawstwa krajowego dotyczące rynku obligacji korporacyjnych. ZPF został zaproszony przez Ministerstwo Finansów do udziału w Zespole MF ds. przeglądu regulacji rynku obligacji korporacyjnych. Równolegle powołaliśmy Zespół roboczy ZPF, dla celów merytorycznego wsparcia udziału organizacji w Zespole Ministerstwa Finansów.