Zespół ds. przeglądu zasad dobrych praktyk sprzedających produkty kredytowe

Skład Zespołu:

Dominik Stanny (Związek Przedsiębiorstw Finansowych) – Przewodniczący
Mirosława Szakun Doradca Prawny ZPF
Bartosz Jamróz (Ikano Bank)
Krzysztof Opaliński (Fines)
Joanna Siecińska (Smartney)
Marta Białek (Everest Finanse)
Dominika Miodek (Twisto)
Radosław Dylik (Paytree)
Agnieszka Rapcewicz (Grupa ANG)
Lilianna Felczyńska-Fiks (iCredit)
Andrzej Lewkowicz (Takto)
Tomasz Szczupakowski (Vivus)
Joanna Gasek (Wonga)
Zuzanna Kopaczynska-Grabiec (Wonga)
Krzysztof Sołkiewicz(Pretorius)

 

Zadania:

Celem Zespołu jest przegląd i aktualizacja II księgi Zasad Dobrych Praktyk Sprzedających Produkty Kredytowe. Obecnie Zespół prowadzi prace nad projektem zmian II księgi ZDP, w kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do konsultacji do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.