Zespół ds. przeglądu zasad dobrych praktyk zarządzających wierzytelnościami

Skład Zespołu:

Dominik Stanny (Związek Przedsiębiorstw Finansowych) – Przewodniczący
Mirosława Szakun Doradca Prawny ZPF
Anna Bożętka-Matuszczyk (Kaczmarski Inkasso)
Marcin Karasek (Fellow Finance)
Tomasz Bala (Intrum)
Magdalena Grzeszczak (Ultimo)
Anna Ludwichowska (Best)
Izabela Piekarska (Best)
Mart Łukasik (Kruk)
Izabela Wojtera (Kruk)
Agnieszka Gacek (Kruk)
Magda Zdanowicz (PRA Group)
Ewelina Maciejewska (Creditexpress Inkasso)
Tomasz Rogala (Kancelaria Corpus Iuris)
Agnieszka Chromińska (EOS KSI)
Krzysztof Wojciech Strzelec (EOS KSI)
Agata Kopacka (Janvest S.A.)
Magdalena Dworakowska (PSW)
Marta Białek (Everest Finanse)
Krzysztof Tomczuk (Everest Finanse)
Grzegorz Skrobotowicz (Kredyt Inkaso)
Szymon Mazur (Alektum)
Bogusław Gębarowski (Kancelaria Radców Prawnych Ryszewski, Szubierajski)
Krzysztof Sołkiewicz (Pretorius)

 

Zadania:

Celem Zespołu jest przegląd i aktualizacja III księgi Zasad Dobrych Praktyk Zarządzających Wierzytelnościami. Obecnie Zespół prowadzi prace nad projektem zmian III księgi ZDP, w kolejnym etapie projekt zostanie przekazany do konsultacji do interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.