Zespół ds. zasad dobrych praktyk platform crowdfundingowych

Skład Zespołu:

Konrad Bartnik (Emonero)

Szymon Dejk (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

Maciej Helmecki (Mintos)

Paweł Mazur (ANG)

Tomasz Ostrowski (ERIF BIG S.A.)

Paweł Pawlukiewicz (Aasa)

Arkadiusz Regiec (Beesfund)

Jakub Sobczak (PolakPotrafi)

Ryszard Sowa (ANG)

Jacek Wiśniewski (Squire Patton Boggs Święcicki Krześniak sp.k.)

Przewodniczący: Marcin Czugan (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

 

Zadania:

Celem Zespołu było opracowanie – za rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego – pierwszych w Polsce Zasad Dobrych Praktyk dla platform crowdfundingowych. Zespół wypracował projekt Zasad Dobrych Praktyk dla crowdfundingu donacyjnego, pożyczkowego i udziałowego. Obecnie jesteśmy w trakcie konsultacji Zasad Dobrych Praktyk z organami administracji publicznej i innymi interesariuszami zewnętrznymi.