Zespół ds. zasad dobrych praktyk platform crowdfundingowych

Skład Zespołu:

Konrad Bartnik (Emonero)

Szymon Dejk (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

Tomasz Ostrowski (ERIF BIG S.A.)

Paweł Pawlukiewicz (Aasa)

Arkadiusz Regiec (Beesfund)

Jakub Sobczak (PolakPotrafi)

Ryszard Sowa (ANG)

 

Przewodniczący: Marcin Czugan (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

 

Zadania:

Celem Zespołu było opracowanie – za rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego – pierwszych w Polsce Zasad Dobrych Praktyk dla platform crowdfundingowych. Zespół wypracował projekt Zasad Dobrych Praktyk dla crowdfundingu donacyjnego, pożyczkowego i udziałowego. Obecnie jesteśmy w trakcie konsultacji Zasad Dobrych Praktyk z organami administracji publicznej i innymi interesariuszami zewnętrznymi.