Zespół ZPF/KRK ds. usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości

Skład Zespołu:

Piotr Badura (KBIG)

Aneta Borycka (Ultimo S.A.)

Sylwester Bobowski (KRUK S.A.)

Agnieszka Chromińska (EOS)

Piotr Gajda (Intrum)

Mateusz Garbula (Kredyt Inkaso S.A.)

Artur Grześkowiak (Raport S.A.)

Justyna Koziatek–Mielewczyk (Ultimo S.A.)

Magdalena Kruk–Czerwińska (Kredyt Inkaso S.A.)

Julia Krupa–Ignaczak (KRUK S.A.)

Olga Krzeska (BEST S.A.)

Violetta Matusiak (Vindix)

Krzysztof Piluś (Kredyt Inkaso S.A.)

Joanna Roguska–Ciborska (PRA Group)

Urszula Rybszleger (BEST S.A.)

 

Przewodniczący: Marcin Czugan (Związek Przedsiębiorstw Finansowych)

 

Zadania:

Zespół, złożony z przedstawicieli ZPF i Krajowej Rady Komorniczej, został stworzony celem analizy i wspierania wszelkich zmian w zakresie usprawnienia informatyzacji wymiaru sprawiedliwości. Celem Zespołu jest także konsultacja aktów prawnych dotyczących problematyki informatyzacji postępowania rozpoznawczego i egzekucyjnego oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie.