O przyszłości europejskiego sektora consumer finance podczas Kongresu Sektora Pożyczkowego

O przyszłości europejskiego sektora consumer finance podczas Kongresu Sektora Pożyczkowego

Według drugiej edycji wspólnego badania Eurofinas i firmy doradczej Roland Berger* „Future of European Consumer Finance”, przeprowadzonego z udziałem wysokiej kadry zarządzającej istotnymi podmiotami z europejskiego sektora kredytu konsumenckiego, rynek consumer finance czeka dalszy rozwój, choć towarzyszyć mu będzie postępująca konsolidacja i wzmacniająca się presja marżowa, której źródłem będzie nadal rosnąca konkurencja. Do kolejnych, kluczowych dla branży wyzwań autorzy raportu zaliczyli transformację cyfrową oraz kwestie związane z potrzebą umożliwienia klientom sprawnego, zdalnego zawierania umów i efektywnego wdrożenia nowych technologii w procesie weryfikacji wniosków kredytowych.

W badaniu wzięły udział 92 firmy z 13 krajów europejskich, reprezentujące różne modele biznesowe – od banków po niszowych graczy. Respondenci byli pytani o perspektywy rynkowe, zagrożenia i szanse, z jakimi się borykają, a także o opinię na temat kluczowych czynników sukcesu. Wyniki badania, oparte na prognozach na 2021 r. oraz danych z roku 2018, wyraźnie wskazują na fakt, że europejski sektor finansów konsumenckich stoi w obliczu zdecydowanych zmian.

Dzięki przynależności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych do Eurofinas – federacji zrzeszającej 17 krajowych organizacje, reprezentującej łącznie europejski przemysł kredytowy – główne trendy określone w badaniu, zostaną szczegółowo zaprezentowane przez Edoardo Demarchi – Partnera w Roland Berger, podczas Kongresu Sektora Pożyczkowego, organizowanego przez KPF 21 maja 2019 r.

Przed europejskimi graczami rynku consumer finance stoi szereg złożonych wyzwań. Zmieniają się nawyki konsumpcyjne, rosną oczekiwania klientów i nasila się konkurencja – głównie ze strony nowych graczy. Wszystko to wymaga szybkiej transformacji modelu operacyjnego. Badanie pokazuje, że chociaż kierunek zmian w kierunku digitalizacji jest powszechny, wiele modeli strategicznych i dystrybucyjnych będzie nadal współistnieć. To jakość, a nie stosowany model biznesowy zapewni przewagę nad konkurencją – twierdzi Edoardo Demarchi.

Zdaniem Przewodniczącego Eurofinas, António Menezesa Rodriguesa, przeprowadzone we współpracy z Roland Berger badanie jest świetnym źródłem opinii na temat przyszłości europejskiej areny finansów konsumenckich. Dla branży bardzo ważne jest bowiem, by mogła ocenić, w jaki sposób powinna dostosować się do zmieniającego się rynku w wyniku czynników ekonomii społecznej, presji regulacyjnej i pojawienia się nowych trendów cyfrowych.

Cieszy mnie, że Polska – duży, dojrzały rynek, z doskonałą kadrą zarządzającą, miała solidny wkład w przygotowanie raportu, stanowiącego potwierdzenie znakomitej ekspertyzy Roland Berger, z której uczestnicy Kongresu Sektora Pożyczkowego będą mogli skorzystać. Warto również podkreślić duże znaczenie raportu na rzecz wspólnego działania w ramach organizacji samorządowych – dodał Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

***

* Roland Berger to niezależna, działająca globalnie firma konsultingowa, założona w Niemczech 1967 roku. Jest jedyną wiodącą światową firmą z korzeniami innymi niż anglosaskie. Firma zatrudnia 2400 pracowników w 34 krajach. Doradza największym międzynarodowym firmom przemysłowym i usługowym, a także instytucjom publicznym na całym świecie, dostarczając swym klientom rozwiązania z zakresu transformacji biznesowej.