Odsetek bezproblemowo spłacających zobowiązania najwyższy w historii badania KPF-IRG SGH

Odsetek bezproblemowo spłacających zobowiązania najwyższy w historii badania KPF-IRG SGH

Raport Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH na temat rynku consumer finance za I kwartał 2016 roku ujawnia, że ocena przebiegu obsługi zobowiązań w świetle relacji polskich gospodarstw domowych poprawiała się w ostatnim okresie. Drugi kwartał z rzędu znacząco zwiększyła się dominująca grupa gospodarstw domowych, obsługujących zobowiązania bezproblemowo (z 58,4% do 62,1%). Obecnie obserwowany odsetek gospodarstw domowych, deklarujących bezproblemową obsługę zobowiązań jest najwyższy w historii badania.

OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH POPRAWIA SIĘ

Jednocześnie spadł udział gospodarstw deklarujących duże problemy z obsługą zobowiązań (spadek z 9,1% do 8,3%). Odsetek gospodarstw domowych deklarujących duże problemy z obsługą znajduje się na najniższym od 2013 roku poziomie. – Dobrym sygnałem dla rynku może być spadek udziału gospodarstw domowych z dużymi problemami w obsłudze zobowiązań, gdyż ta grupa stanowi największe niebezpieczeństwo dla sektora finansowego – uważa dr Piotr Białowolski ze Szkoły Głównej Handlowej, współautor badania.

Sytuacja w obszarze przyszłej obsługi zobowiązań również znacząco poprawiła się względem poprzedniego kwartału. W tej grupie również silnie wzrósł udział gospodarstw domowych spodziewających się bezproblemowej obsługi swoich zobowiązań. Spodziewa się jej obecnie 48,8% badanych (wobec 44% poprzednio). Już w poprzednim kwartale odsetek ten był bardzo wysoki. Obecnie jest on jednak, podobnie jak w przypadku pytania diagnostycznego, na najwyższym poziomie w historii badania.

wykres-20160225-1

Deklaracje odnośnie jakości zobowiązań to bardzo dobre sygnały, docierające ze strony klientów sektora finansowego. W powiązaniu z deklarowanym wysokim poziomem aspiracji konsumpcyjnych, można spodziewać się ożywienia na rynku kredytów dla gospodarstw domowych. Zapowiadana wynikami badań poprawa jakość portfeli nowych należności może pozytywnie modyfikować polityki kredytowe. Te ostatnio zostały wyostrzone przez rosnące koszty działalności przedsiębiorstw finansowych, w tym głównie banków, wywołane zmianami w prawie i niepewnością co do dalszego rozwoju sytuacji w obszarze legislacyjnym. To również dobre sygnały dla sektora zarządzania wierzytelnościami odnośnie perspektyw w zakresie efektywności prowadzonej działalności – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

wykres-20160225-2

Pozytywnym sygnałem jest też zmniejszenie skumulowanego odsetka gospodarstw domowych, które spodziewają się w nadchodzących 12 miesiącach dużych problemów z obsługą zobowiązań lub całkowitego zatrzymania spłat (spadek z 8,9% do 6,1%). Maleje też niepewność gospodarstw domowych, o czym świadczy spadek odsetka gospodarstw domowych, które nie wiedzą, w jaki sposób będzie przebiegała obsługa zobowiązań w ich gospodarstwie. Jest ich już tylko 21,3%.

Wzrost udziału gospodarstw domowych, które deklarują zaprzestanie obsługi jakichkolwiek zobowiązań może zapowiadać zwiększoną presję na rozwiązywanie problemów niewypłacalności na drodze upadłości konsumenckiej w okresie najbliższych 12 miesięcy. Dla kredytodawców to nadal dobry czas na podjęcie, może ostatniej próby koncyliacyjnego rozwiązania problemów w relacji kredytodawca – kredytobiorca – podkreśla Andrzej Roter.

Badanie koniunktury na rynku consumer finance w cyklu kwartalnym realizowane jest wspólnie przez KPF i IRG SGH od 2007 roku.