Oficjalne rozpoczęcie pracy Komisji Etyki w składzie powołanym na kadencję 2019–2021

Oficjalne rozpoczęcie pracy Komisji Etyki w składzie powołanym na kadencję 2019–2021

Za nami pierwsze posiedzenie Komisji Etyki KPF, w nowym składzie osobowym, powołanym na 2-letnią kadencję (2019–2021) podczas czerwcowego, XX Walnego Zebrania Członków KPF. To już ósma kadencja tego organu statutowego, zajmującego się realizacją wieloaspektowego programu etycznego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF). Jest to też piętnasty rok jej działania, co czyni ją jednym z najstarszych organów tego typu na polskim rynku, nie tylko finansowym.

KPF reprezentuje bardzo istotną część praktycznie 10 sektorów rynku usług finansowych i dla każdego z nich zbudowała szeroką ofertę merytorycznego wsparcia samorządowego przedsiębiorców, w tym w zakresie branżowego, samorządowego compliance oraz aktualnej wiedzy z obszaru prawa i legislacji, dostarczając także praktycznej, biznesowej wiedzy w postaci raportów branżowych i kongresów. Nie do przecenienia jest także praca, jaką KPF wykonuje na rzecz poprawy wizerunku i zaufania klientów i kontrahentów do reprezentowanych branż. Ważną w tym rolę pełni działająca przy KPF Komisja Etyki poprzez realizację wieloaspektowego programu etycznego, którego bardzo istotnymi elementami są monitorowanie praktyk biznesowych we współpracy z głównymi interesariuszami Zasad Dobrych Praktyk KPF oraz coroczny audyt etyczny Członków KPF. Bardzo ważnym dorobkiem samorządowym i etycznym jest zbudowanie branżowych standardów etycznych dla wielu sektorów rynku usług finansowych, reprezentowanych przez KPF, w tym dla całego, szeroko rozumianego rynku kredytu konsumenckiego (zarówno banków, jak i instytucji pożyczkowych oraz pośredników kredytowych, specjalizujących się w oferowaniu tego typu produktów), a także dla sektora zarządzania wierzytelnościami, zarządzania informacją gospodarczą, pośrednictwa finansowego, internetowych giełd wierzytelności, odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym, kredytowania ratalnego w modelu sprzedaży bezpośredniej.

Praktycznym przejawem budowania kapitału społecznego na rynku usług finansowych w Polsce, między innymi przez wyznaczanie wysokich, etycznych standardów branżowych, jest wyjątkowy na mapie organizacji samorządowych w naszym kraju program etyczny KPF. Narzędziami do realizacji tego ambitnego celu są Zasady Dobrych Praktyk (ZDP), już dziś wykorzystywane merytorycznie przez UOKiK jako egzemplifikacja dobrych obyczajów w ocenie praktyk biznesowych między innymi firm z rynku windykacyjnego, czy szerzej – zarządzania wierzytelnościami. To ważna rola Komisji Etyki. – relacjonuje Andrzej Roter, Prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych. – Nie do przecenienia są też praktyczne korzyści stąd płynące dla przedsiębiorców, którzy stosując się rzetelnie do ZDP KPF znacznie zmniejszają swoje ryzyka prawne w działalności biznesowej, między innymi ograniczając w ten sposób wysokie aktualnie koszty bycia compliance.

W posiedzeniu, które odbyło się 31 lipca br., uczestniczyli nowo wybrani członkowie Komisji Etyki. To 12 osób reprezentujących wszystkie branże skupione w KPF, co zapewnia wszechstronne podejście do rozpatrywanych spraw, których obecnie jest kilkadziesiąt rocznie. Aktualny skład Komisji Etyki tworzą: Łukasz Hodorowicz, Borysław Mikołaj Iwaszkiewicz, Marcin Tadeusz Kamiński, Zuzanna Kopaczyńska-Grabiec, Marta Kulpa, Robert Majkowski, Dominika Miodek, Magdalena Mitraszewska, Michał Sapkowski, Krzysztof Sołkiewicz, Mariusz Trajfacki, Małgorzata Widomska. Przewodniczącym Komisji na trwającą właśnie kadencję został jednogłośnie wybrany Krzysztof Sołkiewicz.

Komisję Etyki obecnej kadencji czeka niezwykły okres działalności, związany z dwoma jubileuszami – obchodzonym obecnie jubileuszem XX-lecia istnienia KPF oraz przyszłorocznym jubileuszem XV-lecia funkcjonowania samej Komisji – powiedział przewodniczący Komisji, Krzysztof Sołkiewicz. – Dla członków Komisji to ogromne wyzwanie i obowiązek jeszcze bardziej intensywnej pracy w realizowaniu celów Komisji: promocji programu etycznego KPF oraz monitorowania przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez firmy członkowskie KPF. Wyniki tej pracy są zauważalne nie tylko na płaszczyźnie związkowej, w działalności Członków KPF, którzy kształtują praktyki biznesowe w zgodzie z etycznymi wymogami stawianymi przez KPF, zwłaszcza wynikających z nowelizacji ZDP. Zauważalne są też szerszej, na płaszczyźnie pozazwiązkowej, wśród tych, którzy są naszą działalnością zainteresowani – interesariuszy rynku finansowego, klientów firm członkowskich KPF, mediów, organizacji konsumenckich, organów państwowych. Jestem przekonany, że Zasady Dobrych Praktyk, jako fundament programu etycznego KPF i oparte na tym fundamencie, wyrażane w sprawach indywidualnych stanowiska Komisji Etyki, wyniki prowadzonych przez Komisję audytów etycznych i wystąpienia Komisji, będą stale wywierać istotny wpływ na podnoszenie poziomu standardów etycznych i odpowiedzialnego prowadzenia biznesu na rynku finansowym.

Podczas posiedzenia przedyskutowano plan pracy Komisji na najbliższe miesiące. Obejmuje on –  oprócz realizacji głównego zadania, jakie zostało postawione przed tym organem, czyli nadzoru nad przestrzeganiem Zasad Dobrych Praktyk (ZDP) przez zrzeszone w KPF przedsiębiorstwa, między innymi: cykliczne spotkania edukacyjne z rzecznikami konsumentów dotyczące programu etycznego KPF, plany audytu etycznego oraz przeglądu stron internetowych. Obecny podczas spotkania Rzecznik Etyki KPF omówił zaś ostatnie sprawy dotyczące naruszeń ZDP.

Wraz z wyborem nowego składu Komisji mija prawie rok, odkąd rozpocząłem pracę jako Rzecznik Etyki. Odchodzącemu składowi dziękuję za efektywną współpracę, a nowemu życzę wytężonej pracy, której na pewno nie zabraknie. W najbliższym czasie czekają nas bowiem zaplanowane na jesień wspólne działania edukacyjne i promocyjne Komisji i Rzecznika, skierowane do szerokiego grona interesariuszy i dotyczące programu etycznego KPF oraz oczywiście standardowe działania, takie jak badanie zgodności ZDP czy realizacja wstępnych audytów etycznych firm ubiegających się o członkostwo – zapowiedział Dominik Stanny, Rzecznik Etyki KPF.