Optymizm polskich gospodarstw domowych najwyższy od 10 lat

29/09/2017

Jak wynika z badania “Sytuacja na rynku consumer finance”, realizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz  Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH, systematycznie rośnie liczba Polaków dobrze oceniających sytuację ekonomiczną naszego kraju oraz tych, którzy są zdania, że bezrobocie w Polsce będzie maleć. Wskaźniki za III kwartał br. są najlepsze od 10 lat.

Prawie 40% Polaków uważa, że ogólna sytuacja ekonomiczna Polski w nadchodzących 12 miesiącach poprawi się. Liczba tak sądzących jest wyższa niż na przełomie lat 2007–2008, czyli w okresie boomu gospodarczego, przed wybuchem kryzysu finansowego. Dla porównania, rok temu uważało tak niespełna 23%, zaś pięć lat temu – zaledwie 7,7%.

Podobnie rzecz ma się w przypadku pytania o przewidywania dotyczące bezrobocia w następnych 12 miesiącach. Prawie 35% twierdzi, że bezrobocie w Polsce będzie maleć i jest to liczba zbliżona do tej odnotowanej w badaniu przeprowadzonym tuż przed kryzysem roku 2008. W lipcu 2016 r. odsetek optymistów w kwestii skali bezrobocia oscylował wokół 21%, podczas gdy pięć lat temu wynosił 4,5%.

Powyższym opiniom towarzyszy panujące wśród polskich gospodarstw domowych przekonanie, że ich sytuacja finansowa będzie się polepszać. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba osób szacujących poprawę w tym zakresie w okresie kolejnych 12 miesięcy wzrosła o 1/5, osiągając wartość prawie 24%. To znów więcej niż 5 lat temu (14,1%) i przed wybuchem kryzysu w 2008 r. (18,4%), ale aż o 23% mniej niż w ubiegłym kwartale.

Ten niespotykany od dawna optymizm gospodarstw domowych nie powinien dziwić. Bezrobocie spadło do bardzo niskiego jak na strukturę gospodarczą Polski poziomu, co ma swoje odzwierciedlenie w zmianie z rynku pracodawcy na pracownika. To z kolei oznacza, że pojawia się coraz więcej alternatyw zatrudnienia. Ponadto ostatnie decyzje rządu, jak choćby podniesienie płacy minimalnej czy przywrócenie wieku emerytalnego, oddziałują pozytywnie na sposób, w jaki gospodarstwa domowe zapatrują się na przyszłość – podsumowuje dr Mirosław A. Bieszki, Doradca ds. ekonomicznych KPF.