Partnerstwo przede wszystkim – V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

Partnerstwo przede wszystkim – V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa

Za nami kolejne ważne wydarzenie z obszaru ochrony praw konsumenta – V Międzynarodowa Konsumencka Konferencja Naukowa pt. „Wpływ norm prawnych i etycznych na stosowanie prawa konsumenckiego”. To już kolejna edycja wydarzenia, organizowanego z inicjatywy i z merytorycznym udziałem Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów, któremu patronowała Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych.

Celem konferencji było omówienie istotnych problemów w zakresie wpływu norm prawnych i etycznych na system ochrony konsumentów oraz wskazanie teoretycznych i praktycznych rozwiązań, które mogą skutecznie tę ochronę podnieść, a także wymiana doświadczeń środowisk naukowych, podmiotów działających na rzecz ochrony interesów konsumentów oraz przedsiębiorców.

Dwudniowa debata ponad 200 uczestników oraz ponad 50 panelistów – głównie wybitnych przedstawicieli świata nauki – świadczy o wadze, jaką organizatorzy – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Stowarzyszenie Rzeczników Konsumenta – przykładają do tego, by konferencja miała wymiar naukowy i w szerokim znaczeniu – edukacyjny. Znaczenie tego projektu dla KPF podkreśla fakt włączenia się w jego merytoryczną stronę przez Zarząd KPF.

Andrzej Roter, Prezes Zarządu Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, uczestniczył w panelu dotyczącym prawnych i etycznych aspektów ochrony konsumentów (klientów) na rynku finansowym.  Panel moderowała dr hab. Monika Szaraniec z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, zaś pozostałymi jego uczestnikami byli: Prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Monika Zakrzewska, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego; Robert Damski, Komornik sądowy, Członek zespołu ekspertów do spraw alimentów przy RPO i RPD; Robert Łaniewski, Prezes Fundacji Rozwoju Rynku Bezgotówkowego oraz Agnieszka Szczepanik, Dyrektor ds. Edukacji w Wonga, odpowiedzialna za platformę edukacyjną Kapitalni.org.

To bardzo ważne dla KPF wydarzenie było znakomitą okazją do promocji Zasad Dobrych Praktyk (ZDP), zaproszenia profesjonalistów w zakresie ochrony praw konsumenta do tego, by podjąć z Komisją Etyki KPF stałą, wprost codzienną współpracę w monitorowaniu praktyk biznesowych, dla których narzędziem i pryzmatem oceny są ZDP. Wiele, prawie 20 lat konsekwentnej pracy samorządowej spowodował, iż dokument dobrych praktyk KPF stał się benchmarkiem do oceny praktyk biznesowych wielu sektorów rynku finansowego, reprezentowanego przez KPF. W tym kontekście niezwykle cenimy sobie partnerskie relacje z naszymi głównymi interesariuszami, do których należy Stowarzyszenie Rzeczników Konsumentów – powiedział Andrzej Roter, Prezes KPF.

Mec. Marcin Czugan, Wiceprezes Zarządu KPF, w sesji poświęconej wybranym zagadnieniom prawa konsumenckiego, omówił zaś kwestię reklamy kredytu konsumenckiego w świetle prawa konsumenta do uzyskania rzetelnej informacji.

– Niedawna nowelizacja ustawy o kredycie konsumenckim wprowadziła szereg zmian do tego, jak kredytodawcy powinni reklamować kredyt konsumencki. Istotnym novum jest podawanie informacji o RRSO w reklamie bezkosztowej, a więc takiej, która nie zawiera żadnych danych dotyczących kosztu kredytu konsumenckiego. Co więcej, podanie RRSO powinno nastąpić w sposób tak samo widoczny, czytelny i słyszalny, jak pozostałe dane podawane w reklamie. Prawidłowe rozumienie tego przepisu i jego implementacja do praktyki to niezwykle istotne wyzwanie, przed którym stoi branża finansowa. Podczas konferencji pokazaliśmy sposób rozumienia tych obowiązków przez kredytodawców kredytu konsumenckiego – wskazał mec. Marcin Czugan.

Konferencja znakomicie wpisała się nie tylko w cykl działań i inicjatyw strategicznych, podejmowanych przez KPF, w tym w uwrażliwianie interesariuszy na stałe zaproszenie ze strony KPF do współdziałania w monitorowanie praktyk rynkowych przedsiębiorców, skupionych w KPF. Stanowiła także znakomitą okazję do inicjowania nowych, wspólnych działań.

Patronat nad wydarzeniem objęli również: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Marek Niechciał oraz Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. dr hab. Andrzej Chochół.