Związek Przedsiębiorstw Finansowych zainicjował #merytorycznyZPF – nowy projekt edukacyjny

Związek Przedsiębiorstw Finansowych zainicjował #merytorycznyZPF – nowy projekt edukacyjny

Za nami pierwsze webinarium w ramach nowego cyklu edukacyjnego pod nazwą #merytorycznyZPF.

Począwszy od września 2020 w ramach projektu organizowane będą systematyczne webinaria, podczas których omówione zostaną najważniejsze tematy legislacyjne, prawne i ekonomiczne. Założeniem cyklu jest przekazywanie wiedzy w skondensowanej formie oraz wsparcie dla naszych Członków w implementacji nowych przepisów, z zachowaniem najwyższego poziomu merytorycznego. Projekt ma również na celu stworzenie przestrzeni do merytorycznej dyskusji i szerszej integracji środowiska przedsiębiorstw finansowych w ramach Związku.

Pierwsze, inauguracyjne webinarium na temat istotnych dla kredytodawców zmian legislacyjnych zawartych w tzw. tarczach antykryzysowych poprowadził mec. Marcin Czugan, Prezes Zarządu ZPF. Podczas szkolenia omówiono m.in. zmiany prawne istotne dla kredytodawców, zawarte w dotychczasowych „tarczach”. Okres lockdownu był jednocześnie czasem bardzo poważnych zmian legislacyjnych, istotnych dla całego sektora finansowego. Omówiono obniżenie limitu kosztów pozaodsetkowych, tzw. wakacje kredytowe oraz zmiany w przepisach egzekucyjnych, które zostały uchwalone w ostatnim okresie. Dodatkowo mec. Czugan zwrócił uwagę na Wytyczne EBA w zakresie udzielania i monitorowania pożyczek, które kredytodawcy będą musieli implementować do praktyki od 30 czerwca 2021 r.

Projekt #merytorycznyZPF jest dedykowany naszym Członkom, współtworzony przez nich i dla nich. To systematyczne webinaria na najistotniejsze tematy prawne, legislacyjne i ekonomiczne. Dzisiaj wiedza wymaga szybkich kanałów dystrybucji, a takim są webinaria i cały system narzędzi online. Co ważne – Członkowie ZPF otrzymali plany webinariów rozpisywane z góry na cały kwartał, dzięki czemu każdy może wybrać interesujący go temat i zapisać datę w kalendarzu wcześniej  powiedział Marcin Czugan.

Webinaria w ramach projektu #merytorycznyZPF odbywać się będą regularnie, dwa razy w miesiącu, (z możliwością zwołania webinarium ad hoc w przypadku jeśli pojawi się nowy istotny i aktualny temat). Wszystkie spotkania są bezpłatne dla Członków ZPF. Dla partnerów i kontrahentów Członków ZPF przewidziany jest również udział bezpłatny pod warunkiem rekomendacji ze strony firmy należącej do Związku.

Harmonogram najbliższych webinariów:

Wrzesień:

29 września 2020, godzina 10.30–12.00:
Kto i za co w praktyce może odpowiadać w spółce przed organami podatkowymi. Sposoby ograniczania odpowiedzialności karno-skarbowej

Robert Jurkiewicz, Agata Drozd-Żurawska i Michał Rams, PwC

Październik:

6 października 2020, godzina 10.30–12.00:
Organizacja pracy w dobie pandemii Covid-19
Paweł Sych i Robert Stępień, PCS Paruch Chruściel Schiffter

27 października 2020, godzina 10.30–12.00:
Blockchain i trwały nośnik
Robert Pardela, Bchain Partner

Więcej informacji: https://zpf.pl/wydarzenia/webinaria/harmonogram-webinariow/