Płać kartą eurobanku nie tylko na wakacjach i zyskuj

Klienci Travelplanet.pl mogą skorzystać z promocji w eurobanku i zyskać w ciągu roku łącznie nawet 970 zł za korzystanie z karty płatniczej i konta osobistego. Promocja trwa do 30 września br.

Adresatami promocji są osoby, które założą konto Active lub Prestige i w każdym z 5 kolejnych miesięcy wykonają min 3. transakcje bezgotówkowe kartą (na kwotę min 100 zł). Zwrot miesięczny wynosi 50 zł, a maksymalna wartość bonusu to 250 zł. Klienci, którzy jednocześnie przystąpią do Programu Rodzina i Przyjaciele mogą zyskać jeszcze więcej: 5% zwrotu płacąc kartą za wydatki na podróże, rekreację, sport i rozrywkę – rocznie nawet 720 zł.

Dodatkowe benefity promocji obowiązujące przez rok od momentu podpisania umowy o konto to:

  • 0 zł za prowadzenie konta Active lub Prestige,
  • zwrot opłaty za kartę do konta

Z promocji mogą skorzystać osoby, które nie posiadały oraz nie były współposiadaczami konta w eurobanku w okresie min. 12 miesięcy przed przystąpieniem do akcji. Do promocji można dołączyć w placówkach eurobanku lub samodzielnie na stronie www.konto-eurobank.pl/travelplanet podając m.in. 8 cyfrowy numer rezerwacji imprezy turystycznej.

Obecni klienci eurobanku mogą do 30 września br. skorzystać z preferencyjnego pakietu ubezpieczeń do wycieczki – Travelplanet przygotował dla nich kod rabatowy obniżający cenę zakupu dodatkowego pakietu ubezpieczenia podróżnego. Szczegóły znajdują się na stronie www.travelplanet.pl/eurobank

***

Organizatorem Akcji promocyjnej „Konto z Travelplanet.pl”, (Akcja) jest Euro Bank S.A. (Bank) we współpracy z agentem turystycznym Travelplanet.pl S.A. Akcją promocyjną nie są objęte imprezy organizowane przez Biuro Podróży Itaka, Rainbow Tours i TUI. Warunkiem otrzymania pierwszego bonusu w wysokości 50 zł  jest spełnienie warunków, o których mowa w Regulaminie w terminie dwóch miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu podpisania z Bankiem umowy Konta.

Zwrot w Programie „Rodzina i Przyjaciele” wynosi maksymalnie 60 zł miesięcznie i dotyczy transakcji bezgotówkowych zrealizowanych kartami Posiadacza konta wydanymi do rachunku bieżącego objętego Programem. Konto otwarte w ramach Akcji nie może zostać otwarte z polecenia w ramach Programu.

Regulaminy: Akcji „Konto z Travelplanet.pl”, Wydawania i używania debetowych kart płatniczych, Świadczenia Usług Bankowości Elektronicznej, Konta dla osób fizycznych, Programu „Rodzina i Przyjaciele” dostępne są w placówkach Banku oraz na www.eurobank.pl