Pokolenie X – motor napędowy rynku kredytowego?

Wartość rynku kredytowego i pożyczkowego rośnie z roku na rok. Według Narodowego Banku Polskiego wynosi on obecnie ponad 660 mld złotych, natomiast wartość kredytów konsumpcyjnych i pożyczek wynosiła w poprzednim roku 82 mld złotych. Spora część społeczeństwa polskiego, bo aż 10,7 mln Polaków to osoby w wieku 35-54 lat. Określa się ich mianem pokolenia X, czyli osób urodzonych w drugiej połowie XX w. (w Polsce przyjmuje się lata 1961– 1985). Stanowią oni ponad 40 proc. wszystkich polskich kredytobiorców – spośród 15,3 mln Polaków posiadających jakiekolwiek zobowiązanie kredytowe 6,2 mln osób to osoby w grupie wiekowej 35–54 lata. Jednocześnie są oni najliczniejszą grupą pod względem wartości spłacanych kredytów, których suma opiewa na kwotę ponad 350 mld złotych.

Kredyty konsumpcyjne – lekkomyślne pożyczanie?

Niezmiennie największą popularnością wśród kredytobiorców w wieku 35–54 lata cieszą się kredyty konsumpcyjne – w posiadaniu pokolenia X jest ponad 40 proc. wszystkich kredytów konsumpcyjnych, których ogólna suma wynosi około 5,4 mln. Gdzie leży przyczyna tak wysokiej ilości zobowiązań na dobra konsumpcyjne? Najczęściej są to prezenty świąteczne, na które ponad 40 proc. Polaków wydaje więcej, niż powinna. Z Raportu Płatności Konsumenckich 2017 wynika również, że jednocześnie niemalże co trzeci z nas martwi się, skąd wziąć na nie pieniądze – stąd też tak częsta potrzeba sięgania po zakup na raty.

– Do zakupów na raty wciąż podchodzimy z pewną dozą lekkomyślności – z jednej strony zastanawiamy się jak nabyć dany przedmiot, skoro bieżące środki finansowe są niewystarczające, z drugiej jednak – sięgamy po zakupy na raty, które niejednokrotnie zobowiązują nas do terminowych spłat na wiele miesięcy. Warto zawsze przeanalizować bieżący budżet i dopiero wtedy podjąć decyzję, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie podołać zobowiązaniu finansowemu. – komentuje Tymon Zastrzeżyński, ekspert pozyczkaportal.pl.

Zgodnie z raportem Płatności Konsumenckich 2017, 47 proc. badanych nie widzi niczego złego w zaciąganiu kredytu na dobra konsumpcyjne lub ich zakup za pożyczone pieniądze przy jednoczesnym niskim odsetku Polaków, którzy nie popierają takiego sposobu nabywania dóbr konsumpcyjnych (27 proc.). To wciąż niewiele w porównaniu ze średnią europejską, która wynosi 45 proc.

Pokolenie X stanowi również liczną grupę spłacających kredyt mieszkaniowych (62 proc. spośród wszystkich kredytobiorców). Średnio co piąty kredytobiorca w wieku 35-54 lata posiada tego typu zobowiązanie. Wynika to z rosnącego statusu materialnego oraz rosnących potrzeb.

– W mojej opinii popyt na kredyt jest silny nie tylko ze względu na dostępność, ale głównie przez potrzebę zaspokojenia potrzeb materialnych do poziomu średniej europejskiej. Fintechy, czyli technologie finansowe sprzyjają lepszym wyborom, dają alternatywę i powodują, że produkty bezkonkurencyjne znikają z rynku. Z korzyścią dla konsumentów. Warto mieć to na uwadze, co nie zmienia faktu, że poziom wiedzy finansowej Polaków wciąż jest niski i musimy koniecznie ostrzegać przed brakiem rozsądku. To praca u podstaw, ale przyniesie efekty – komentuje Łukasz Piechowiak, redaktor naczelny Fintek.pl.

Mężczyźni – trudni kredytobiorcy?

Większą nierzetelnością w spłacie zobowiązań wśród kredytobiorców w wieku 35–54 lata wykazują się mężczyźni. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz baz Biura Informacji Kredytowej wynika, że aż 757,3 tys. mężczyzn w tej grupie wiekowej ma problem z terminową spłatą swoich zobowiązań finansowych, których wartość wynosi prawie 27 mld złotych. Nierzetelnych kobiet jest prawie dwa razy mniej, bo 425,3 tys. ze zobowiązaniami o łącznej wartości 11 mld zł.

Kredyt na kredyt

Najnowsze badanie przeprowadzone przez BZ WBK-Aviva we współpracy z SW Research Agencją Badań Rynku i Opinii pokazuje, że przeszło co drugi ankietowany w badaniu byłby w stanie zaciągnąć kolejne zobowiązanie finansowe w celu spłaty obecnego kredytu. Najchętniej Polacy skorzystaliby z pożyczki u bliskich (46 proc.), natomiast w drugiej kolejności – z pomocy instytucji pożyczkowych (8,9 proc.). Znaczna część badanych (29,2 proc.) w celu spłaty kredytu, rozważałaby również możliwość sprzedaży części majątku – samochodu, dzieł sztuki bądź biżuterii.