Polacy wierzą w rynek nieruchomości

Polacy wierzą w rynek nieruchomości

Jaki odsetek polskich gospodarstw domowych planuje zakup lub budowę domu/mieszkania? Czy wolimy je kupować na kredyt, czy za gotówkę? Czy chętnie zapożyczamy się na remont nieruchomości? Odpowiedzi na te i inne pytania dostarczył raport z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych i Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH pt. Sytuacja na rynku consumer finance za III kwartał br.

W III kwartale br. mieliśmy do czynienia ze spektakularnym wzrostem odsetka gospodarstw domowych planujących budowę lub zakup nieruchomości w następnych 12 miesiącach. Obecnie około 20% gospodarstw domowych uważa, że wydatki na zakup mieszkania lub domu są w ich przypadku prawdopodobne, czyli wskazały one wariant „możliwe” lub „zdecydowanie tak” (w II kwartale było to tylko 7%, zaś przed rokiem – 5,6%). Znacząco wzrósł przy tym odsetek umiarkowanych optymistów, czyli respondentów wybierających wariant „możliwe” – z 2,8% do aż 14%. Ankietowani zdecydowani na zakup mieszkania stanowili około 6% (wobec ok. 4% w poprzedniej edycji badania).

Odpowiedzi respondentów badania ZPF i IRG SGH zdają się potwierdzać dane GUS w zakresie liczby wydawanych pozwoleń na budowę, które w lipcu pokazały wzrost o 24% r/r. Z danych tych widać też, że rozpoczęto większą liczbę inwestycji niż przed rokiem (wzrost o około 16% r/r), co może to oznaczać ożywienie w tym segmencie – komentuje dr Sławomir Dudek z IRG SGH.

Mieszkanie na kredyt czy za gotówkę?

Zmniejszył się za to odsetek gospodarstw domowych planujących przynajmniej częściowe sfinansowanie zakupu mieszkania kredytem. W III kwartale br. około 71,8% badanych, rozważających zakup mieszkania lub domu, myślało przy tym o zaciągnięciu kredytu (wobec 81% poprzednio). Jest za to wyższy niż przed rokiem, kiedy to oscylował w granicach 63%.

Dane rynkowe za ostatni okres potwierdzają wzrost popytu na kredyty mieszkaniowe. Banki nie tylko udzielają ich więcej, ale też rośnie średnia wartość zaciągniętego kredytu mieszkaniowego oraz okres, na jaki zostaje zaciągnięty. Wynika to w głównej mierze ze wzrostu cen transakcyjnych na pierwotnym i wtórnym rynku mieszkaniowym w głównych aglomeracjach. Biorąc pod uwagę, że w tym roku zostanie oddanych około 200 tysięcy nowych mieszkań, to nowy rekord w kredytach hipotecznych nie będzie zaskoczeniem – prognozuje dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny ZPF. – Zachowania konsumentów, jak i wyniki badań prowadzonych przez ZPF i IRG SGH, potwierdzają tezę, że Polacy śpieszą się z nabywaniem nieruchomości.

Nie tylko budujemy, ale też remontujemy

W przypadku wydatków remontowych również zanotowano poprawę – i to trzeci kwartał z rzędu. Odsetek gospodarstw domowych, przewidujących poniesienie w najbliższych 12 miesiącach dużych wydatków remontowych lub podnoszących standard domu/mieszkania, zwiększył się o prawie 10 pp., po wzroście o około 17 pp. w poprzedniej edycji badania. Odsetek ten jest również wyższy niż przed rokiem (o około 14 pp.) oraz najwyższy w historii badania.

W II kwartale br. znacząco wzrosła liczba mieszkań oddawanych do użytku, stąd zapewne rosną też wydatki remontowe. Czynnikiem wspierającym te wydatki mogą być też wprowadzone preferencje na wydatki termomodernizacyjne w podatku PIT – wyjaśnia dr Sławomir Dudek z IRG SGH.

Od czterech kwartałów obserwujemy też trend wzrostowy w skłonności do skorzystania kredyty do finansowania wydatków remontowych. W III kwartale 2019 r. około 42,5% respondentów deklarowało finansowanie remontu z własnych środków. W poprzedniej edycji badania było to około 62,1%, a przed rokiem – 68,5%.