Polscy konsumenci doceniają przynależność do UE

Polscy konsumenci doceniają przynależność do UE

Zdecydowana większość polskich konsumentów dostrzega korzyści z przynależności do Unii Europejskiej. To wnioski z badania “Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego w bieżącym kwartale przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH.

Organizatorzy badania poprosili reprezentatywną grupę polskich konsumentów o wskazanie, czy dostrzegają oni korzyści płynące z przynależności Polski do Wspólnoty, a także o zidentyfikowanie głównych benefitów. 72,9% respondentów przyznało, że dostrzega korzyści z przynależności do Unii. W grupie badanych jedynie 7,7% zadeklarowało, że takich korzyści nie ma, zaś grupa stanowiąca 19,4% badanych miała ambiwalentny stosunek do tego zagadnienia.

Źródło: Raport “Sytuacja na rynku Consumer Finance”, KPF, IRG SGH, II kwartał 2017

Wyniki badania są potwierdzeniem wysokiego stopnia euroentuzjazmu, panującego wśród polskiego społeczeństwa – stwierdza dr hab. Piotr Białowolski z IRG SGH. – Pokazują też, że na przestrzeni 13 lat, jakie minęły od momentu wejścia Polski do UE, pozytywne nastroje w tym obszarze nie zmieniły się.

Największą korzyścią z przynależności do Wspólnoty jest dla Polaków możliwość bezproblemowego podróżowania po krajach UE. Prawie 77% wskazało na tę korzyść, określając cztery najważniejsze z perspektywy konsumenta korzyści z przynależności do UE. Prawie równie ważne dla Polaków (71,8% wskazań) okazały się korzyści otrzymywane z UE, pozwalające na finansowanie inwestycji infrastrukturalnych. Z kolei na możliwość swobodnego wyboru miejsca pracy wskazało 58,1% badanych.

Źródło: Raport “Sytuacja na rynku Consumer Finance”, KPF, IRG SGH, II kwartał 2017

Silne poparcie, jakie ma UE w Polsce, na pewno nie jest zaskoczeniem, bowiem również w innych badaniach Polacy pokazali, jak bardzo doceniają naszą obecność w Unii. Jednak obok oczywistych korzyści, jakimi są swoboda podróżowania oraz dofinansowanie z funduszy strukturalnych, na uwagę zasługuje świadomość wkładu, jaki dla wzrostu gospodarczego ma swobodna wymiana handlowa. Badanie pokazało, że jest to ważne dla blisko połowy ankietowanych – podkreśla dr Mirosław A. Bieszki, Doradca Ekonomiczny KPF. – Co ciekawe, dla prawie 1/3 respondentów bardzo istotna jest też możliwość studiowania w wybranym kraju Unii.