Polski rynek zarządzania wierzytelnościami potrzebuje wzmocnienia zaufania i zasad dobrych praktyk

Polski rynek zarządzania wierzytelnościami potrzebuje wzmocnienia zaufania i zasad dobrych praktyk

Tworzenie wspólnych standardów działania i dobrych praktyk jest jedną z metod budowania kapitału społecznego. Dobrze wiedzą o tym firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, reprezentujące różne sektory rynku finansowego. W wyniku wspólnej pracy przedstawicieli firm sprzedających i kupujących należności, pod patronatem KPF, powstał właśnie kolejny zbiór dobrych praktyk, zalecanych do stosowania przez profesjonalnych uczestników przetargów na sprzedaż portfeli wierzytelności.

Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności to zbiór rekomendacji dla obu stron przetargów na sprzedaż wierzytelności, obejmujących wszystkie istotne elementy tego procesu, takie jak: organizacja przetargu, wycena wierzytelności, umowa cesji czy obsługa posprzedażowa. Dokument ten, łącząc interesy zarówno wierzycieli pierwotnych, jak i wtórnych, buduje transparentność, wymagającą wysokich kompetencji obu stron przetargów na sprzedaż wierzytelności i powiększa wzajemne zaufanie. Tym samym może stać się rodzajem umowy społecznej dwóch stron, które dotąd były uważane za szukające przewagi konkurencyjnej kosztem drugiej z nich.

Przyjęcie Dobrych Praktyk Procesu Sprzedaży Wierzytelności do stosowania prowadzi do ukształtowania procesu sprzedaży wierzytelności w taki sposób, by mógł on być przeprowadzony sprawnie i efektywnie. Ważne jednak jest, by osiągać ten cel uwzględniając fundamentalny fakt, iż sposób przeprowadzenia i sfinalizowania umowy cesji wierzytelności ma bezpośredni wpływ nie tylko na sam przedmiot postępowania, którym jest pakiet wierzytelności. Dokument ten ma również bardzo istotne znaczenie i silny wpływ na sytuację stojących za tymi wierzytelnościami dłużników, którzy zyskują potwierdzenie niezbywalnego statusu, iż są oni nie tylko dłużnikami, ale jednocześnie Klientami Zbywcy i Nabywcy wierzytelności. Pośrednio ten dokument chroni również ich słuszne prawa – zaakcentował Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności powstały w wyniku prac specjalnie powołanego w tym celu Zespołu Roboczego, koordynowanego przez dr. Krzysztofa Grabowskiego, Doradcę KPF ds. Ładu Korporacyjnego, a następnie zostały zaakceptowane przez Członków KPF w procesie konsultacji wewnętrznych. Ponieważ najczęściej portfele wierzytelności oferowane są w przetargach organizowanych przez banki, po zakończeniu wewnętrznych konsultacji w gronie przedstawicieli kilku sektorów rynku finansowego, reprezentowanych przez KPF, podjęto współpracę w przedmiocie uzgodnienia treści tego dokumentu z przedstawicielami sektora bankowego. W wyniku konsultacji z ekspertami partnerskiej organizacji samorządowej, zostały do niego wprowadzone kolejne modyfikacje i ulepszenia.

Dojrzały merytorycznie dokument został przyjęty 29 września 2016 r. przez Zarząd KPF, który rekomenduje Członkom KPF, organizującym lub przystępującym do przetargów sprzedaży wierzytelności, przyjęcie zawartych w nim zaleceń. Do ich zaimplementowania do własnych praktyk biznesowych będą także zachęcane i przekonywane te sektory rynku finansowego, które korzystają z formuły organizacji przetargów na sprzedaż wierzytelności, realizując w ten sposób własne, istotne cele biznesowe. Proces ten zostanie rozpoczęty w trakcie organizowanego już po raz siódmy przez KPF Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami, który odbędzie się w Warszawie w dniach 21-22 listopada.

Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności nie ustanawiają wprawdzie przepisów twardego prawa, lecz tak zwane miękkie regulacje. Przyjęcie ich do stosowania jest jednak istotnym elementem kształtowania właściwych postaw biznesowych uczestników przetargów – zarówno podmiotów je organizujących, jak i potencjalnych nabywców wierzytelności. Jest to więc nie tyle zbiór „przepisów”, ile raczej poradnik, jak należy takie przetargi organizować i jak należy podchodzić do uczestnictwa w nich, by ich przebieg był przejrzysty, jak najbardziej efektywny, a także zapewniający minimalizację ryzyka w zakresie ochrony praw konsumentów, których te wierzytelności dotyczą. Z tego punktu widzenia jest to bezprecedensowy dokument, przyczyniający się do budowania kapitału społecznego na rynku finansowym, i to w bardzo wrażliwym społecznie obszarze zarządzania wierzytelnościami – wyjaśnia dr Krzysztof Grabowski, Doradca KPF ds. Ładu Korporacyjnego, lider merytoryczny projektu.

Samoregulacja, z jaką mamy do czynienia w przypadku przyjęcia przez firmy z sektora zarządzania wierzytelnościami tego zbioru dobrych praktyk, potwierdza wysoki poziom ich dojrzałości biznesowej i społecznej. Korzyści ze stosowania Zasad Dobrych Praktyk Procesu Sprzedaży Wierzytelności zauważają i podkreślają także firmy prowadzące działalność w tym obszarze.

– Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności, w tworzeniu których uczestniczyłem, są wynikiem naturalnego procesu rozwoju rynku obrotu wierzytelnościami w Polsce. Mają one na celu zapewnienie ugruntowania się pewnych praktyk, które wykształciły się na rynku i jeszcze lepsze jego scalenie. Zwiększą bezpieczeństwo przeprowadzania transakcji dla inwestorów, sprzedających wierzytelności oraz dłużników – twierdzi Jarosław Zachmielewski, Członek Zarządu BEST TFI. – Dla podmiotów, które jeszcze nie spełniają opisanych w tym dokumencie zaleceń mają być swego rodzaju drogowskazem, jak należy postępować, aby skutecznie i efektywnie nabyć lub sprzedać portfel wierzytelności. Respektowanie Dobrych Praktyk zarówno przez kupujących, jak i sprzedających wierzytelności, ugruntuje jeszcze bardziej opinię o solidności rynku zarządzania wierzytelnościami, który jest istotną częścią rynku finansowego i kapitałowego.

Dobre Praktyki Procesu Sprzedaży Wierzytelności można pobrać TUTAJ.