Polskie firmy w 2020. Zamknięcia i otwarcia biznesów.

W 2020 roku powstało w Polsce ponad 44 tys. spółek i niecałe 11 tys. zostało zamkniętych. Najmniej nowych spółek otwarto w kwietniu 2020, przy czym tendencja spadkowa w zakładaniu nowych spółek pojawiła się ponownie podczas szczytu epidemii COVID-19 w Polsce, czyli listopadzie 2020.

Liczba rejestracji nowych firm i zamknięć biznesów w 2020 roku różniła się wśród spółek w zależności od ich formy prawnej:

  • Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością: powstało ich 22,2 tys., o tysiąc mniej niż w 2019. Liczba zamknięć sp. z o.o. w ubiegłym roku była o połowę niższa niż w 2019: niecałe 4 tys. zamknięć w porównaniu do 8 tys. zamknięć w roku poprzedzającym.
  • Spółki komandytowe: powstało ich 1901, o 42,6% mniej niż w roku poprzednim. Zamknięto 463, gdzie w 2019 zamknięto 675.
  • Spółki jawne: zarejestrowano 875 nowych spółek, 21% więcej niż w 2019. Zamknięto 469, gdzie rok wcześniej liczba ta wyniosła 817.
  • Spółki akcyjne: założono ich 142, o 34,6% mniej niż rok wcześniej. Zamknięto prawie tyle samo co w 2019 – 139 (rok wcześniej 141).
  • Spółki komandytowo-akcyjne: powstało ich jedynie 33, gdzie w 2019 nowych spółek tego typu założono 76. Zamknięto 108 (rok wcześniej 130).
  • Spółki partnerskie: powstało 65, gdzie w 2019 zarejestrowano 74. Zamknięto 19 (rok wcześniej 50).

Warto przy tym zaznaczyć, że na obecny moment (luty 2021) w KRS aktywnie działających firm jest 496 tysięcy. 412 tys. z nich stanowią spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 39,2 tys. spółki komandytowe, 31,1 tys. spółki jawne, 8,4 tys. spółki akcyjne, 2,9 tys. spółki komandytowo-akcyjne, a niecałe 2,4 tys. spółki partnerskie.

Jeżeli chodzi o CEIDG, gdzie obecnie zarejestrowanych jest ponad 2,4 mln aktywnych podmiotów, w całym 2020 roku otwarto prawie 160,2 tysiąca nowych działalności gospodarczych, czyli o 8,2% mniej niż w roku 2019. Zamkniętych działalności również było mniej: niecałe 72 tys. w porównaniu do 97,6 tys. w roku 2019, co daje spadek liczby zamknięć o 21%. Co więcej, zdecydowanie częściej decydowano się zawiesić działalność: w całym 2020 roku liczba zawieszeń w CEIDG osiągnęła pułap 300 tysięcy (rekord padł między 29 marca a 6 kwietnia 2020, kiedy liczba zawieszonych działalności wyniosła 29 857), przy czym w całym roku 2019 suma zawieszeń wyniosła 270,6 tysięcy.

Powyższe zestawienie danych przygotował dostawca danych, firma technologiczna Transparent Data. Szczegółowy raport Polskie Firmy 2020, wraz z wykresami przedstawiającymi miesięczne zmiany w KRS i CEIDG zobaczyć można TUTAJ.