Ponad jedna piąta multidłużników w firmach windykacyjnych. Nowy raport ZPF o rynku wierzytelności w Polsce już dostępny

Ponad jedna piąta multidłużników w firmach windykacyjnych. Nowy raport ZPF o rynku wierzytelności w Polsce już dostępny

Wielkość polskiego rynku wierzytelności, Raport ZPF, rynek wierzytelności

Średnia wartość pojedynczej wierzytelności obsługiwanej przez podmioty z branży windykacyjnej przekroczyła 8000 zł. To pierwszy taki przypadek w historii 45 edycji badania prowadzonego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

ZPF opublikował kolejną edycję cyklicznego raportu Wielkość polskiego rynku wierzytelności. Najnowsza powstała na podstawie ankiet zebranych wśród 17 przedsiębiorstw – liderów sektora wierzytelności w Polsce, zrzeszonych w ZPF.

Ponad 8000 zł długu w firmie windykacyjnej. Coraz więcej multidłużników

Z danych ZPF wynika, że średnie zobowiązanie dłużnika obsługiwanego przez firmę windykacyjną to dokładnie 8063 zł. Po raz pierwszy w historii badania prowadzonego przez ZPF przekroczyło ono kwotę 8000 zł.

Tymczasem np. jeszcze w 2018 r. średnia kwota pojedynczej wierzytelności w firmie windykacyjnej nie przekraczała 6500 zł. – Przeciętna wartość obsługiwanej wierzytelności od początku 2018 r. wzrastała średnio o 1,5 proc. w ujęciu kwartalnym i o 6,8 proc. w ujęciu rocznym – wylicza dr Artur Trzebiński, doradca ds. ekonomicznych ZPF.

Wskazuje jednocześnie, że największe jednostkowe kwoty wierzytelności pochodzą z banków:
to średnio 12 500 zł. Najmniejsze zaś od operatorów telekomunikacyjnych: 500 zł.

W raporcie ZPF uwagę zwraca również fakt, że w porównaniu do poprzednich edycji badania wzrósł odsetek multidłużników. To osoby, które mają do spłaty co najmniej dwa zobowiązania w jednej instytucji zarządzającej wierzytelnościami.

Multidłużnicy stanowią obecnie 21,7 proc. (+0,5 pkt. proc. k/k) wszystkich osób obsługiwanych przez podmioty objęte badaniem ZPF. Również w tym przypadku widać trend wzrostowy – w 2018 r. ten odsetek nie przekraczał 18 proc.

Liczba i wartość wierzytelności w górę

Według raportu nominalna wartość wierzytelności obsługiwanych przez należące do ZPF firmy z tego sektora wyniosła 151,4 mld zł (koniec III kw. 2022 r.). To o 8,9 proc. więcej w porównaniu do sytuacji rok wcześniej.

Na tę kwotę składa się 18,8 mln wierzytelności – od początku 2018 r. ich liczba rosła średnio w tempie 1,3 proc. kwartalnie i 5,5 proc. w ujęciu rocznym.

– W strukturze portfela dominują wierzytelności zarządzane na rzecz własnych funduszy sekurytyzacyjnych oraz kupione w imieniu własnym – podaje dr Artur Trzebiński.

Barometr Rynku Wierzytelności ZPF. Jak interpretować wynik?

ZPF po raz kolejny opublikował też w raporcie wyniki Barometru Rynku Wierzytelności. To indeks, którego celem jest ocena nastrojów panujących na rynku wierzytelności.

Najnowszy odczyt wskaźnika wyniósł 70,3 pkt., a więc o 11,5 pkt. mniej niż przed rokiem. – Taki wynik należy jednoznacznie interpretować jako stagnację. Sytuacja gospodarcza nie napawa optymizmem
i firmy przeszły w stan oczekiwania, skupiając się przede wszystkim na tym, by reagować na bieżące wydarzenia – uważa dr Artur Trzebiński.

Wśród barier prowadzenia działalności przedstawiciele sektora wierzytelności wskazują przede wszystkim niepewność dotyczącą sytuacji gospodarczej (81,3 proc.) oraz niejasne przepisy prawne (68,8 proc.).

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na dyskusję wokół projektu ustawy windykacyjnej. Zawarte w nim przepisy ZPF w oficjalnym stanowisku określił jako „nieprecyzyjne, niejasne oraz nieuwzględniające standardów wypracowanych przez renomowane podmioty branży zarządzania wierzytelnościami”.

Zachęcamy do lektury komentarza prawnego, dotyczącego wyzwań prawnych w branży finansowej
w 2023 r. Jego autorem jest radca prawny Marcin Czugan, prezes ZPF: LINK DO KOMENTARZA.

Więcej o badaniu TUTAJ.

***

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani całym raportem Wielkość polskiego rynku wierzytelności, metodologią badań Barometru Rynku Wierzytelności lub komentarzem ekspertów ZPF, prosimy o kontakt pod adresem: media@zpf.pl.  Więcej informacji można uzyskać pod numerem: +48 510 003 197.