Popyt gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku i kredyt na finansowanie ich zakupu

Popyt gospodarstw domowych na dobra trwałego użytku i kredyt na finansowanie ich zakupu

Raport opracowany we współpracy KPF oraz Żagiel S.A. na temat finansowania dóbr trwałego użytku przez gospodarstwa domowe. Dane, wykorzystane do tego opracowania, pochodził z badań, prowadzonych co kwartał przez KPF i Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych w Polsce, prezentowanych w kwartalnych raportach pt. „Sytuacja na rynku consumer finance”. Wspólne opracowanie KPF i ŻAGIEL SA na temat popytu gospodarstw domowych na dobra trwałe i kredyt na finansowanie ich zakupu, stanowi szczegółowe rozwinięcie syntetycznie zaprezentowanych tam danych, w szczególności w odniesieniu do takich obszarów jak: klimat do zakupu dóbr, prognoza ich zakupu, cele oszczędzania, przeznaczenie kredytu. Opracowanie wzbogacone zostało merytorycznie komentarzem eksperckim praktyków biznesowych ŻAGIEL SA.