Pośrednicy uhonorują najlepsze instytucje finansowe

Pośrednicy uhonorują najlepsze instytucje finansowe

Zakończyło się głosowanie pośredników finansowych, zrzeszonych w Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, mające na celu wyłonienie instytucji finansowych, charakteryzujących się najwyższymi standardami współpracy z pośrednikami. 3 października, podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego, najlepszym zostaną wręczone Laury Pośredników.

To już druga edycja konkursu, w ramach którego pośrednicy finansowi wyłaniają najlepszy bank – w zakresie sprzedaży kredytów hipotecznych oraz sprzedaży kredytów gotówkowych, ubezpieczyciela oraz instytucję pożyczkową. Laury Pośredników trafiają do tych instytucji, które według głosujących dbają o najwyższą jakość współpracy z firmami pośredniczącymi w sprzedaży oferowanych przez nie produktów bądź usług finansowych.

– Wyzwaniem dla sektora staje dziś znalezienie pozytywnej odpowiedzi na zmieniające się oczekiwania klientów i potrzebę dostarczenia im dobrze sprofilowanego produktu, czy usługi. Jednym z najważniejszych czynników, pomocnych w jego realizacji, jest współpraca instytucji finansowych z pośrednikami i doradcami finansowymi. Do zbliżenia obu sektorów i zintensyfikowania ich współpracy potrzebne jest dostarczanie im rzetelnej wiedzy o ich funkcjonowaniu. Ten ważny cel realizuje między innymi Laur Pośredników – twierdzi Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, inicjatora projektu, reprezentującego m.in. sektor usług pośrednictwa i doradztwa finansowego.

Pośrednicy finansowi są obecni na polskim rynku od ponad 20 lat i stanowią istotne ogniwo rynku finansowego w Polsce. To klienci, o których zabiega wiele instytucji finansowych, wybierając pośrednika finansowego, szukają produktów finansowych. Walcząc o Laur Pośredników instytucje finansowe mają więc szansę podnosić jakość świadczonych usług, które są kierowane poprzez pośredników do ich klientów docelowych. Należy również pamiętać, że pośrednicy to wiele tysięcy nowoczesnych miejsc pracy, które warto rozwijać dla wzrostu ekonomicznego potencjału rynku finansowego – podkreśla Piotr Oniszczuk, Prezes Zarządu Unilink Cash sp. z o.o., Członek Kapituły Konkursu.

W głosowaniu pod uwagę brane są m.in. standardy współpracy i komunikacji ocenianej firmy z pośrednikami oraz sprawność, przejrzystość i przewidywalność procesu sprzedaży produktu. Wyniki głosowania pośredników zostają następnie przedstawione Kapitule Konkursu, która – bazując na liczbie punktów zdobytych w plebiscycie przez poszczególne instytucje – dokonuje wyboru zwycięzców.

W dzisiejszych czasach szybkich zmian społecznych, technologicznych i regulacyjnych dostawcy produktów finansowych, w tym banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i pozabankowe firmy pożyczkowe są dla pośredników finansowych partnerami decydującymi o teraźniejszości i przyszłości ich biznesów. Z drugiej strony oferta pośredników finansowych stanowi dla dostawców istotny czynnik stabilizujący ich systemy dystrybucji – mówi Krzysztof Opaliński, Przewodniczący Rady Nadzorczej Fines S.A..

Uwzględniając wagę wzajemnych relacji tych dwóch grup uczestników sektora finansowego, stworzono Laur Pośredników jako plebiscyt na najlepszych partnerów branży pośrednictwa wśród podmiotów z sektorów bankowego, ubezpieczeniowego i pozabankowego. Chodzi o to, by wyróżnić tych dostawców, dla których współpraca z pośrednikami jest istotną częścią ich modeli dystrybucji, co znajduje potwierdzenie w ich codziennych relacjach z ich parterami z tego sektora.

Naszym celem jest także promocja rozwiązań organizacyjnych i technologicznych, które powinny stać się dla całego sektora finansowego wyznacznikami sprawności i efektywności w obszarze dystrybucji. Mamy również nadzieję, że Laur Pośredników, którego drugą edycję zaprezentujemy podczas III Kongresu Pośrednictwa Finansowego, stanie się trwałym składnikiem procesu budowy kapitału społecznego w sektorze finansowym – dodaje Krzysztof Opaliński.

W poprzedniej, pierwszej edycji konkursu zwyciężyli: Alior Bank, Grupa Warta oraz Aasa Polska.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwa kancelaria prawna Wierzbowski Eversheds Sutherland – spółka komandytowa.