Program 100+ pozytywnych efektów zarządzania wierzytelnościami

Program 100+ pozytywnych efektów zarządzania wierzytelnościami

Eksperci KPF, po raz pierwszy w historii badania i raportu pt. Wielkość polskiego rynku wierzytelności[1], oszacowali wskaźnik efektywności zarządzania wierzytelnościami. Efektywna windykacja chroni nie tylko polską gospodarkę przed szeregiem poważnych konsekwencji. Wszystkie gospodarstwa domowe również czerpią z tego wymierne korzyści, które można podsumować hasłem: 100+.

Nierzetelni kontrahenci szkodzą przedsiębiorcy, osłabiają potencjał gospodarczy

Problemy, jakich doświadczają przedsiębiorcy w związku z zatorami finansowymi, wydają się być dobrze opisane w wielu opracowaniach dostępnych w Polsce. Ograniczenie możliwości inwestowania przez przedsiębiorców, konieczność ograniczania zatrudnienia, czy limitowanie funduszu płac, mogą być efektem opóźnień lub braku płatności ze strony kontrahentów. Dla zminimalizowania negatywnych skutków niepłacenia przez nierzetelnych kontrahentów, wierzyciele ze wszystkich sektorów polskiej gospodarki zlecają windykację, czy oferują portfele wierzytelności do zakupu wierzycielom wtórnym. Profesjonalna i, co niezwykle istotne, efektywna windykacja ogranicza istotne w skutkach straty gospodarcze i społeczne.

Warto pamiętać, iż stracone należności, co do zasady, muszą zostać uwzględnione w rachunku ekonomicznym przedsiębiorców, by on sam nie popadł w finansowe tarapaty. To oznacza, że straty takie muszą zostać zrównoważone oszczędnościami, choćby poprzez ograniczenie inwestycji, zatrudnienia czy funduszu płac. Inną drogą minimalizowania ryzyka poważnych problemów finansowych, jest uwzględnienie wartości strat należności w cenie sprzedawanych produktów. Zatem brak windykacji czy nieskuteczne działania w tym obszarze, co do zasady, prowadzić mogą do podnoszenia cen sprzedawanych przez przedsiębiorcę produktów i usług. Dzieje się tak, mimo iż jednocześnie przedsiębiorca ryzykuje, że konkurencja wygra z nim walkę o udział w rynku, oferując produkty po niższych niż on cenach.

Nierzetelni płatnicy szkodzą nie tylko wierzycielowi – przeciętny Kowalski również traci

Pozytywne efekty odzyskanych należności to między innymi brak lub słabsza presja na podnoszenie przez przedsiębiorcę cen oferowanych produktów dla zrekompensowania strat w należnościach. To ostatecznie przeciętny Kowalski, czy to jako pracownik, czy jako kupujący może stać się tym, który ponosi koszty braku rzetelności w wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych ze strony klientów, czy kontrahentów przedsiębiorcy.

Zbyt rzadko poruszany jest wymiar społeczny skutecznej windykacji. Jest on o tyle ważny, iż ujawnia i uświadamia, że to przeciętne gospodarstwa domowe są beneficjentem efektywnej windykacji, czy to polubownej czy sądowej. Skuteczne zarządzanie wierzytelnościami w skali całej gospodarki chroni budżety domowe przeciętnego „Kowalskiego” i wzmacnia jego zdolności zakupowe stwierdził Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF, organizacji skupiającej zarówno wierzycieli pierwotnych jak i wtórnych.

Najnowszy raport – Wielkość polskiego rynku wierzytelności – prezentuje, po raz pierwszy w historii prowadzonych badań nad tym rynkiem, kwestię efektywności procesów odzyskiwania należności. Jest wyrażona wartością wskaźnika średniego udziału odzyskanych należności. Liczona jest ona w relacji do łącznej wartości portfela obsługiwanych wierzytelności, obsługiwanych przez Członków KPF. W okresie od końca 2014 roku wskaźnik ten utrzymywał się w przedziale wartości względnej od ok. 4,1% do 5,8%.

Obliczony przez ekspertów KPF wskaźnik przeciętnej efektywności procesów zarządzania wierzytelnościami obrazuje w pewnym uproszczeniu poziom moralności finansowej Polaków. Wskaźnik ten mówi bowiem i to, że jedynie co dwudziesta złotówka z łącznej wartości zarządzanych w I kwartale 2017 roku wierzytelności, wróciła do wierzycieli. Poprawa skuteczności windykacji może mieć kapitalne i pozytywne skutki dla wzmocnienia koniunktury w polskiej gospodarce, dla skali pozytywnych efektów ekonomicznych w postaci wzrostu wpływu podatków, wzrostu płac, zatrudnienia, czy likwidacji barier inwestycyjnych – ocenił Andrzej Roter, Prezes Zarządu KPF.

Na koniec I kwartału 2017 roku wskaźnik efektywności zarzadzania wierzytelnościami wyniósł 5,2%. Pozwala to również, w sposób syntetyczny i bardzo uproszczony, na oszacowanie łącznego salda odzyskanych należności (zarówno w procedurze sądowej jak i polubownej). W I kwartale 2017 roku było to ponad 5 mld PLN, zaś w całym 2016 roku wartość odzyskanych środków można byłoby szacować na kwotę ok. 17 mld PLN.

Pośrednio, dzięki osiągniętym przez Członków KPF efektom zarządzania wierzytelnościami, każde z około 14 milionów gospodarstw domowych w Polsce uniknęło konieczności zapłacenia za zrobione w roku 2016 zakupy kwoty większej o 1 227 PLN. To oznacza, że efekt skutecznej windykacji w minionym roku można scharakteryzować jako program 100+ dla każdego gospodarstwa domowego miesięcznieocenił Andrzej Roter, Prezes KPF.

[1] KPF: Wielkość polskiego rynku wierzytelności. I kwartał 2017