Projekty KPF w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

Projekty KPF w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”

Aż trzy projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności, zrealizowane w 2016 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych, zostały zaprezentowane w tegorocznej edycji Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Raport, opracowywany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu od 15 lat, jest największym w Polsce przeglądem działań biznesu społecznie odpowiedzialnego.

Raport2016-okladkaRaport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana od 2002 roku. Jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

Tegoroczna, jubileuszowa edycja raportu zawiera opisy 880 praktyk 180 firm, które swoje działania realizowały w 2016 roku. Podobnie jak w minionych edycjach, praktyki z raportu zostały uporządkowane według siedmiu obszarów normy ISO 26000: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie, zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.

Obszar działań z zakresu CSR, które prowadzi KPF, jest rozległy i obejmuje także działania skierowane do różnych grup interesariuszy, w tym szerokiego grona konsumentów rynku kredytowego w Polsce. Są one odpowiedzią na oczekiwania poszczególnych grup, które znamy dzięki konsekwentnie prowadzonemu, regularnemu dialogowi społecznemu. Cieszymy się więc, że kilka z nich wyróżnia się wśród działań prowadzonych przez inne podmioty i znalazło swe miejsce w tegorocznej edycji raportu FOB. Są to:

  • Przewodnik po postępowaniu egzekucyjnym” – współrealizowany przez KPF i Krajową Radę Komorniczą projekt o charakterze edukacyjnym, mający na celu zniwelowanie niedostatków wiedzy o procesie egzekucyjnym. Przewodnik w prosty i przystępny sposób przedstawia prawa i obowiązki stron procesu egzekucyjnego, z uwzględnieniem zmian prawnych, obowiązujących od września 2016 r. Pozwala konsumentom – dłużnikom na odnalezienie się w trudnej  dla siebie sytuacji zadłużenia i trudności w wywiązywaniu się z zaległych zobowiązań, orzeczonych wyrokiem sądowym.
  • Publikacja „Edukacja finansowa projekty Członków KPF”, prezentująca w skondensowanej formule projekty edukacyjne, prowadzone przez organizacje członkowskie KPF. Stanowi źródło dobrych i sprawdzonych praktyk i inspiracji dla szerokiego grona interesariuszy rynku finansów konsumenckich.
  • Konkurs VERBA VERITATIS – ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę magisterską, inżynierską, licencjacką, podyplomową oraz doktorską, dotyczącą tematyki związanej z CSR, etyką biznesu i ładem korporacyjnym, organizowany od 2006 roku przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Akademię Leona Koźmińskiego. Konkurs, który  w środowisku akademickim i naukowym jest dobrze rozpoznawalnym projektem, nie tylko zwiększa zainteresowanie najczęściej młodych ludzi, będących na progu swojej kariery zawodowej do zajęcia się w pogłębiony sposób tematyką szeroko rozumianej etyki biznesu i jego odpowiedzialnego prowadzenia, ale w sposób naturalny tworzy odpowiedzialnych liderów w lokalnych środowiskach, w których będą aktywni zawodowo uczestnicy i laureaci konkursu.

Podczas prezentacji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2016. Dobre praktyki”, 30 marca br., w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie, odbyło się również wręczenie nagród w konkursie „Pióro odpowiedzialności” autorom najlepszych artykułów 2016 roku poświęconych tematowi odpowiedzialnego biznesu. Nagrodzone i wyróżnione zostały osoby publikujące na łamach następujących tytułów: As Biznesu, Dziennik Gazeta Prawna, gazetaprawna.pl, Gazeta Wyborcza, Hotelarz, Nienieodpowiedzialni.