Promocja programu etycznego ZPF wśród rzeczników konsumentów

Promocja programu etycznego ZPF wśród rzeczników konsumentów

24 i 25 października odbyło się szkolenie dla rzeczników konsumentów, nad którym patronat objął Związek Przedsiębiorstw Finansowych. W dwudniowym spotkaniu udział wzięło 50 osób, a jego tematyka dotyczyła m.in. zagadnień związanych z występowaniem rzecznika konsumentów przed sądem po reformie procesu sądowego. W agendzie znalazła się także część poświęcona programowi etycznemu ZPF.

Warsztaty dla rzeczników poprowadzili: Andrzej Roter – Prezes Zarządu ZPF (zdjęcie poniżej), Krzysztof Sołkiewicz – Przewodniczący Komisji Etyki ZPF oraz dr Dominik Stanny – Rzecznik Etyki ZPF. Zaprezentowali oni program etyczny naszej organizacji, jego założenia, historię oraz organy statutowe odpowiedzialne w tym obszarze. Szeroko została omówiona procedura składania wniosków dotyczących zbadania zgodności praktyk biznesowych z Zasadami Dobrych Praktyk. Przedstawiono również informacje dotyczące spraw o naruszenie ZDP, jakie były prowadzone w Komisji Etyki w ostatnich kilku latach.

– Niezwykle istotnym elementem wystąpień przedstawicieli ZPF było przedstawienie, co powinien zawierać wniosek do Komisji Etyki o zbadanie naruszeń Zasad Dobrych Praktyk, co – moim zdaniem – powinno jeszcze bardziej uściślić współpracę ZPF z rzecznikami konsumentów, a przede wszystkim zwiększyć aktywność rzeczników na tym polu – powiedział Krzysztof Podgórski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Rzeczników Konsumentów.

Prezentacji towarzyszyło duże zainteresowanie i szereg pytań rzeczników, na które przedstawiciele ZPF wyczerpująco odpowiadali. Rzecznicy, doceniając działania ZPF ukierunkowane na podnoszenie standardów działania i ich wyjątkowość na rynku, z dużym uznaniem przyjęli prezentowane informacje. Warsztaty przebiegły w przyjaznej atmosferze, i – jak można oczekiwać po wypowiedziach rzeczników – przyczynią się one do wzrostu liczby spraw w Komisji Etyki ZPF.

Październikowe spotkanie przedstawicieli ZPF z rzecznikami to kolejne z cyklicznych spotkań, adresowanych do interesariuszy odpowiedzialnych za ochronę praw konsumenta. W tym roku odbyły się spotkania z kierownictwem UOKiK, Krajową Radą Rzeczników Konsumentów oraz z liczną grupą pracowników Federacji Konsumentów. Kolejne warsztaty planowane są na listopad.