Przedstawiciele ZPF w Radzie EUROFINAS

Przedstawiciele ZPF w Radzie EUROFINAS

Marcin Czugan, Prezes ZPF, oraz Sylwester Pedowicz, Country Manager w Ikano Bank, zostali wybrani na nową kadencję do Rady EUROFINAS (European Federation of Finance House Associations). Organizacja reprezentuje na forum europejskim instytucje związane z udzielaniem kredytów konsumenckich i jest uznanym partnerem instytucji europejskich, takich jak Parlament Europejski, Komisja Europejska oraz Rada UE. Obecnie Eurofinas reprezentuje organizacje z 16 państw, w tym z Polski.

ZPF jako członek organizacji od 2006 roku uczestniczy aktywnie w inicjatywach na rzecz rynków finansowych na poziomie unijnym, m.in. działaniach legislacyjnych i badaniach rynkowych. Dla Marcina Czugana to już druga kadencja w Radzie tej międzynarodowej organizacji. W pracach w ramach Eurofinas uczestniczy także Agnieszka Kozioł, Manager ds. Badań i Analiz, jako członek Komitetu Statystycznego.