Quo vadis rynku pożyczkowy? X edycja Kongresu Sektora Pożyczkowego już za nami.

Quo vadis rynku pożyczkowy? X edycja Kongresu Sektora Pożyczkowego już za nami.

We wtorek, 8 czerwca odbyła się w Warszawie jubileuszowa, dziesiąta edycja Kongresu Sektora Pożyczkowego. Podczas wydarzenia omówiono najbardziej aktualne i ważne tematy dla rynków finansowych. Dyskusja dotyczyła m.in. rewizji dyrektywy o kredycie konsumenckim i innych istotnych zmian legislacyjnych na rynku pożyczkowym, aktualnego stanu rynku, jak również funkcjonowania instytucji pożyczkowych i zmian w profilu klientów w nowej post-pandemicznej rzeczywistości.

– X Kongres Sektora Pożyczkowego odbywa się w czasie, gdy redefiniujemy nasze biznesy. O tej redefinicji i nowych aspektach naszej działalności będziemy dziś rozmawiać – powiedział Marcin Czugan otwierając kongres.

Prezes ZPF omówił także projektowane zmiany legislacyjne m.in. związane z rewizją Dyrektywy o kredycie konsumenckim i wpływ potencjalnych zmian na rynek kredytowy. Zaproszeni eksperci zaprezentowali aktualny obraz rynku z wielu perspektyw i dyskutowali o zmianach w sektorze wywołanych pandemią, tj. obniżony limit kosztów pozaodsetkowych, i ich konsekwencjach dla przyszłości instytucji pożyczkowych. Poruszono także tematykę wyzwań dla branży wynikających ze zmian w zachowaniach klientów, np. obserwowanej mniejszej lojalności klientów w post-pandemicznej rzeczywistości, czy też zmian pokoleniowych.

Organizowany od 2012 roku Kongres Sektora Pożyczkowego to cykliczne wydarzenie skierowane do kadry zarządzającej instytucji finansowych, firm pożyczkowych i pośrednictwa finansowego, fintechów, specjalistów doradztwa prawnego i strategicznego oraz dostawców produktów i usług związanych z produktami kredytu konsumenckiego. Kongres jest okazją do otwartej dyskusji o stanie i perspektywach rozwoju sektora i najlepszych praktykach biznesowych, regulacjach polskich i europejskich dotyczących tego sektora oraz o innowacjach i usprawnianiu procesów biznesowych.

Do rozmów organizatorzy zapraszają grono ekspertów z różnych środowisk – regulatorów rynku, instytucji i urzędów, organizacji konsumenckich, uczelni wyższych oraz ponad 100 firm i instytucji finansowych zrzeszonych w ZPF. Pozwala to na wielostronne i wieloaspektowe ujęcie tematu finansowania pozabankowego i dostarczenie uczestnikom Kongresu unikalnej, wartościowej wiedzy.