Rada KPF ukonstytuowana – powołanie Zarządu na nową kadencję

Rada KPF ukonstytuowana – powołanie Zarządu na nową kadencję

Rada Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF), w nowym składzie ustalonym decyzją XIX Walnego Zebrania Członków KPF, w dniu 27 czerwca 2018 roku wybrała ze swojego grona pięcioosobowe Prezydium tego organu statutowego. Pierwszą decyzją Rady było dokonanie wyboru Zarządu. W jego skład na dwuletnią kadencję weszli Andrzej Roter i Marcin Czugan.

Przewodniczącym Rady został Artur Nowak Gocławski, Prezes Zarządu ANG Spółdzielnia, wybrany do pełnienia tej funkcji przez Członków tego organu statutowego KPF po raz drugi.

Cieszę się, że koleżanki i koledzy z Rady uznali, że jestem godzien tej roli. Będę się starał ich nie zawieść. Wspaniale, że Walne Zebranie dokonało świetnego wyboru składu Rady i będę miał przyjemność współpracować z kapitalnymi ludźmi. Część członków Rady kontynuuje kadencję, co będzie wspierało dokończenie rozpoczętych prac, cześć jest z nami po raz pierwszy, co nada naszym działaniom świeżości. Zapowiada się dobra współpraca. – skomentował dokonany wybór Artur Nowak Gocławski. 

Do składu Prezydium Rady, jako jej Wiceprzewodniczący, weszli: Urszula Rybszleger, Komplementariusz w Kancelarii Radcy Prawnego Rybszleger Sp. K., Sylwester Pedowicz – Country Manager Ikano Bank (publ) S.A. Oddział w Polsce oraz Tomasz Kwiecień – Prezes Zarządu Vippo Sp. z o.o. Sekretarzem Rady na nową kadencję została Joanna Ciborska Roguska – Acquisitions Manager Poland PRA Group Polska Sp. z o.o.

Ponownie w skład Zarządu, jako jego prezesa, Rada KPF wybrała Andrzeja Rotera. Funkcję Wiceprezesa, po raz kolejny, będzie pełnił Mecenas Marcin Czugan.

Jestem bardzo rad zaufaniem, jakim obdarzyli mnie i Marcina Czugana ponownie Członkowie Rady, rekomendując nas do pełnienia funkcji w zarządzie KPF. Cieszę się jednocześnie ze wsparcia Rady, z udziałem której Zespół KPF zbudował Strategię 2020, właśnie uchwaloną przez XIX Walne Zebranie Członków KPF. Jej efektywna realizacja to dla zarządu tej organizacji jaką jest KPF, skupiającej dziś ponad 100 kluczowych podmiotów z wielu sektorów rynku usług finansowych, główne zadanie i duże wyzwanie. Cieszę się również ze znakomitego Zespołu KPF, z którym realizowanie naszej Misji – budowania kapitału społecznego na polskim rynku finansowym – jest kapitalną, profesjonalną przygodą. – ocenił Andrzej Roter.