Rada programowa IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami powołana

Rada programowa IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami powołana

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, organizacja samorządowa skupiająca kilka sektorów rynku usług finansowych, reprezentująca zarówno wierzycieli pierwotnych i wtórnych, również firmy świadczące usługi windykacyjne, powołała Radę Programową największego projektu konferencyjnego, poświęconego rynkowi zarządzania wierzytelnościami w Polsce. W skład Rady Programowej, która w dniu 27 czerwca 2013 roku zainaugurowała prace nad programem merytorycznym IV Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami (KZW), zostali powołani wybitni praktycy rynku zarządzania wierzytelnościami:

1. Paweł Lisicki, Kredyt Inkaso S.A.
2. Urszula Rybszleger, Best S.A.
3. Maciej Panfil, Kancelaria Prawnicza Maciej Panfil i Partnerzy Sp. p.
4. Kinga Rogowska, Forum Debitum Sp. z o.o.
5. Krzysztof Zieliński, Experian Poland
6. Joanna Nowicka – Kempny, Centrum Finansowe Banku BPS S.A.
7. Małgorzata Drozdowska, SGB CDR Investment Sp. z o.o.
8. Tomasz Janiszewski, KPMG
9. Krzysztof Koronkiewicz, DTP S.A.

 

Poprzednie już 3 edycje Kongresu zgromadziły ponad 500 osób, najwyższej kadry kierowniczej takich sektorów gospodarki jak bankowość uniwersalna, spółdzielcza, SKOK, leasing, factoring, ubezpieczenia, dostawcy usług telekomunikacyjnych, energii i innych mediów, telewizje kablowe, fundusze sekurytyzacyjne. W Kongresach brali udział również przedstawiciele wielu innych sektorów, świadczących komplementarne usługi do zarządzania wierzytelnościami, w tym dostawcy rozwiązań informatycznych, dostawcy i zarządzający informacją gospodarczą, firmy doradztwa strategicznego, podatkowego, prawnego. Partnerami honorowymi tych projektów były m.in. Komisja Nadzoru Finansowego oraz Krajowa Rada Komornicza.

Badania, prowadzone przez KPF wśród Członków KPF, których wartość portfeli zarządzanych należności wzrosła pomiędzy rokiem 2010 a 2012 ponad 2-krotnie, do wartości ponad 34 miliardów PLN, potwierdzają rosnące znaczenie rynku zarządzania wierzytelnościami. To stawia coraz większe wymagania merytoryczne wobec organizatorów Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami – powiedział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Intencją Rady Programowej i Organizatora Kongresu jest utrzymać interdyscyplinarny charakter Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami. Rada Programowa uznaje, że tylko w taki sposób można utrzymać dotychczasowy, wysoki poziom efektywności wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi sektorami polskiej gospodarki, wykorzystując ją do poprawy skuteczności w odzyskiwaniu należności, poprawy kondycji portfeli należności, czy dla uzyskiwania dobrego poziomu wskaźników płynności.

To zaś ma niebagatelne znaczenie dla tworzenia warunków do utrzymywania się, czy odbudowywania koniunktury polskiej gospodarki.

IV Kongres Zarządzania Wierzytelnościami odbędzie się w dniu 20 – 21 listopada 2013 roku w Hotelu Marriott w Warszawie.