Rada Programowa V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami powołana

Rada Programowa V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami powołana

Nowe kierunki rozwoju rynku zarządzania wierzytelnościami, rosnący portfel wierzytelności hipotecznych jako wyzwanie zarówno dla sektora bankowego jak i zarządzających wierzytelnościami, praktyczne doświadczenia w ich sprzedaży, dochodzenie należności od dłużników z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, potrzeba standaryzacji w tym obszarze i wreszcie w konsekwencji osiągniętej dojrzałości polskiego sektora wierzytelności to, jak rynek międzynarodowy oddziałuje na praktykę biznesową w Polsce – uwaga uczestników V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami (KZW) skupi się na tych tematach. Wstępną agendę ustaliła powołana Rada Programowa kongresu.

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, organizacja samorządowa skupiająca kilka sektorów rynku usług finansowych, reprezentująca zarówno wierzycieli pierwotnych i największych w Polsce wierzycieli wtórnych, również największe firmy świadczące usługi zarządzania wierzytelnościami, powołała Radę Programową najważniejszego Kongresu, poświęconego rynkowi zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Rada zainaugurowała prace nad programem merytorycznym V Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami (KZW). W jej skład weszli znakomici i uznani praktycy i eksperci rynku zarządzania wierzytelnościami:

1. Tomasz Janiszewski, KPMG

2. Karol Piętka, Hoist Poland Sp. z o.o.

3. Marcin Smolarek, Wardyński i Wspólnicy sp.k.

4. Urszula Okarma, Kruk S.A.

5. Joanna Syzdół, EOS & M. Witoń Kancelaria Prawna Spółka komandytowa

6. Kinga Rogowska, Forum Debitum Sp. z o.o.

7. Marek Nowicki, Credit Agricole Bank Polska S.A.

8. Małgorzata Drozdowska, SGB CDR Investment Sp. z o.o.

9. Bogusław Brudło, BZWBK S.A.

10. Marcin Czugan, KPF

 

– Badania, prowadzone przez KPF, która zrzesza największe w branży podmioty dowodzą, że rynek zarządzania wierzytelnościami znajduje się na ścieżce wzrostu. Od początku badania w 2010 roku rośnie on co kwartał średnio o 8,5%. Wartość portfeli, obejmujących niemal 8 milionów sztuk wierzytelności, obsługiwanych przez 17 firm członkowskich Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych, osiągnęła wartość brutto blisko 51 miliardów PLN. To stawia coraz większe wymagania merytoryczne wobec organizatorów Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami – powiedział Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.

Zachowanie wysokiego poziomu merytorycznego i skuteczności w wymianie doświadczeń między rozmaitymi sektorami gospodarki jest możliwe tylko dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi Kongresu Zarządzania Wierzytelnościami – przyznają członkowie Rady Programowej KZW. To tutaj rodzą się nowe idee, inspiracje, przekładające się w konsekwencji na poprawę efektywności w odzyskiwaniu należności. Co więcej – to kongresowe spotkania uczestników rynku wpłynęły w znacznym stopniu na ukształtowanie całkowicie nowej do niedawna, koncyliacyjnej filozofii w dochodzeniu należności w Polsce.

Poprzednie już 4 edycje Kongresu zgromadziły ponad 800 osób, najwyższej kadry kierowniczej z takich sektorów gospodarki jak bankowość uniwersalna, spółdzielcza, SKOK, leasing, faktoring, ubezpieczenia, dostawcy usług telekomunikacyjnych, energii i innych mediów.

Po raz drugi podczas Kongresu odbędzie się rozdanie nagród CESSIO dla wierzycieli pierwotnych za najlepiej zrealizowany przetarg na sprzedaż portfela wierzytelności. V Kongres Zarządzania Wierzytelnościami odbędzie się w dniach 26 – 27 listopada 2014 roku w Hotelu Marriott w Warszawie. Więcej informacji: Kongres