Raport KNF z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Raport KNF z prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech)

Komisja Nadzoru Finansowego opublikowała finalny Raport KNF dotyczący prac Zespołu ds. rozwoju innowacji finansowych (FinTech). Raport stanowi podsumowanie blisko 10-miesięcznych prac, w których jako Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych aktywnie uczestniczyliśmy, dzięki wsparciu Komisji stałej KPF ds. FinTech.

Raport zawiera zdiagnozowane przez Zespół KNF bariery natury prawnej, regulacyjnej i nadzorczej dla rozwoju sektora FinTech oraz przygotowane propozycje sposobów ich eliminacji. Łączna liczba analizowanych barier wyniosła 85, co pokazuje ogrom materiału, z którym się mierzyliśmy.

Raport to nie koniec, a dopiero początek prac KPF w tym zakresie. Dopiero teraz zacznie się ogrom pracy nad implementacją rekomendowanych rozwiązań do praktyki, aby uczynić nasze środowisko regulacyjno-legislacyjnie przyjazne innowacjom finansowym. W najbliższym czasie zostanie zwołane posiedzenie Komisji stałej KPF ds. FinTech, aby dokonać priorytetyzacji barier i ustalić niezbędne prace nad ich eliminacją.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem, dostępnym TUTAJ i podzielenia się z nami swoimi spostrzeżeniami co do jego treści.

Postępy prac KPF związane z raportem będziemy relacjonować na bieżąco.