Raport Społecznej Odpowiedzialności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Raport Społecznej Odpowiedzialności Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (KPF) opracowała Raport Społecznej Odpowiedzialności, będący syntetycznym opisem aktywności organizacji w latach 2012-2016. Raport stanowi swoiste podsumowanie jej dorobku samorządowego oraz spostrzeżeń uczestników sesji dialogowej, podczas której zostały zebrane opinie interesariuszy na temat KPF. 

Raport Społecznej Odpowiedzialności KPF, dostępny TUTAJ, stanowi dzieło zbiorowe wszystkich pracowników, współpracowników i interesariuszy naszej organizacji.

Mamy nadzieję, że dokument ten stanie się przedmiotem debaty w środowisku finansowym i będzie mobilizował do silniejszej integracji oraz większego zaangażowania na rzecz powiększania kapitału zaufania, jak i współpracy pomiędzy różnymi sektorami rynku usług finansowych w Polsce.

Liczymy na Państwa rekomendacje oraz sugestie, które pomogą nam podejmować samorządową działalność w sposób jeszcze bardziej adekwatny do potrzeb. Zapraszamy do dyskusji o treści i kształcie kolejnej edycji tego raportu. Do tego celu stworzyliśmy specjalny adres e-mail: raportspoleczny@zpf.pl. Będziemy wdzięczni za wszelkie opinie, którymi zechcecie się Państwo z nami podzielić.