Raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych jednym z najlepszych w konkursie Raporty Społeczne 2015

INFORMACJA WŁASNA ANG SDK.

Zintegrowany raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych za 2014 r. otrzymał nagrodę dziennikarzy w 9. edycji konkursu Raporty Społeczne, organizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz firmy Deloitte i SGS. Nagrody dla firm, które najlepiej zaraportowały dane niefinansowe zostały rozdane 7 grudnia w Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obok jury głównego co roku swoją nagrodę przyznaje jury dziennikarskie. Znajdują się w nim przedstawiciele mediów, w tym roku: Brief, PAP Biznes, Dziennik Gazeta Prawna, Forbes, Program III Polskiego Radia, Rzeczpospolita, MUZO.FM, Ekologia i Rynek, Gazeta Wyborcza. W uzasadnieniu przyznania nagrody ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, jury zwróciło uwagę na szczerość publikacji, adekwatność odpowiedzi na oczekiwania interesariuszy oraz pokazanie szerokiego kontekstu działań.

Nagroda w konkursie jest dla nas szczególnym wyróżnieniem, ponieważ przywiązujemy dużą wagę do szczerej i przejrzystej komunikacji z naszymi interesariuszami. Zależało nam, żeby raport pokazywał nasze wyzwania, sukcesy, ale i porażki. Raport powstał dzięki dużemu zaangażowaniu naszych interesariuszy, zarówno współpracowników, jak i przedstawicieli partnerów biznesowych, organizacji pozarządowych, z którymi współpracujemy, ekspertów. Raportowanie społeczne to duży krok w kierunku odzyskania zaufania społecznego, chcemy promować je w całej branży – mówi Artur Nowak-Gocławski, współzałożyciel i członek zarządu ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszonych zostało 37 raportów, z czego tylko 5 dotyczyło branży finansowej, 6 raportów prezentowało treści w sposób zintegrowany i tylko 13 raportów dostępnych jest również online. Jednym z nich jest raport ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.
ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych jest jedyną firmą w branży pośredników i jedną z nielicznych w całej branży finansowej, która prezentuje swoje wyniki finansowe oraz działania. Już po raz drugi przygotowała zintegrowany raport społeczny, który łączy wyniki finansowe z analizą kontekstu społecznego, ekonomicznego, środowiskowego, pokazuje otoczenie, w jakim Spółdzielnia funkcjonuje oraz wyzwania nie tylko dla firmy ale dla całej branży. Raportowanie społeczne jest wynikiem przyjętej strategii działania – Ponieważ społeczna odpowiedzialność biznesu oraz zrównoważony rozwój są podstawą funkcjonowania Spółdzielni, zintegrowany raport jest dla nas naturalnym wyborem – Artur Nowak-Gocławski.

Zintegrowany raport społeczny ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych został stworzony w oparciu o rzetelnie przeprowadzony dialog z interesariuszami zgodnie ze standardami AA 1000 angażowania interesariuszy, standardu raportowania danych finansowych i pozafinansowych International Integrated Reporting Council oraz Global Reporting Initiative. Dostępny jest na stronie http://raport2014.angkredyty.pl/