You are currently viewing Bancassurance w badaniach koniunktury. Lata 2008/2011/2013

Bancassurance w badaniach koniunktury. Lata 2008/2011/2013

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce wraz z Instytutem Rozwoju Gospodarczego SGH od 2005 roku realizuje projekt badawczy, który pozwala opisywać aktualną sytuację na rynku kredytu detalicznego w Polsce i koniunkturę w tym obszarze na najbliższe kilkanaście miesięcy. Stały zestaw pytań z kwestionariusza ankiety przeprowadzanej na reprezentatywnej grupie gospodarstw domowych, uzupełniany jest o tzw. pytania specjalne. Umożliwia to analizę najbardziej interesujących kwestii, pojawiających się na rynku kredytowym. Jedną z nich jest obszar bancassurance, w nim zaś postawy konsumentów wobec możliwości zaciągania zobowiązań kredytowych pod warunkiem zwiększenia zdolności kredytowej poprzez ubezpieczenie jednego z szeregu istotnych ryzyk. Raport analizuje postawy konsumentów w tym obszarze w trzech różnych latach, w których zadane zostało pytanie specjalne dotyczące obszaru bancassurance: 2008, 2011 i 2013 roku.