Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania
Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym

O raporcie

Projekt badawczy Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym jest wynikiem współpracy ZPF z Instytutem Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Bodźcem do uruchomienia badań była chęć poznania gotowości polskich przedsiębiorstw do działania zgodnie z zasadami odpowiedzialnego zarządzania, a jednym z głównych jego celów była identyfikacja poziomu świadomości i stanu realizacji odpowiedzialnego zarządzania w przedsiębiorstwach, będąca podstawą do wyznaczania kierunków zmian dla podmiotów chcących realizować strategię społecznej odpowiedzialności biznesu.

Na podstawie badania ankietowego, przeprowadzonego na przedsiębiorstwach skupionych w ZPF opracowywany jest Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym, który identyfikuje poziom dojrzałości odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstw finansowych na tle wyników badania wielobranżowego.

Pierwsza edycja badań została przeprowadzona w 2022 roku. Raport ukazywać się będzie w cyklu rocznym.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: 2022 (I edycja)

Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym. I edycja
Size: 1,10 MB

Najnowsze wyniki badania

2022 (I edycja)

Indeks Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym za rok 2022: 0,63
(na podstawie danych 33 firm członkowskich)

Badanie przeprowadzono na początku 2022 roku w grupie 33 przedsiębiorstw zrzeszonych w Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Zebrane informacje pokazały m.in., które obszary odpowiedzialnego biznesu są już respektowane, a w których należy podjąć wysiłki na rzecz ich poprawy. 

Indeks Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym dla podmiotów zrzeszonych w ZPF w 2022 roku wyniósł 0,63, co pokazuje, że podmioty te cechuje ponadprzeciętny poziom zaangażowania w odpowiedzialne zarządzanie.