Nadużycia w sektorze finansowym
Nadużycia w sektorze finansowym

O projekcie

Projekt badawczy Nadużycia w sektorze finansowym to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz EY Polska. Badanie prowadzone jest od 2009 r. (wcześniej funkcjonujące pod nazwą Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym), początkowo w cyklu półrocznym, a od 2014 roku raz w roku. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych. Narzędziem badawczym, wykorzystywanym w projekcie, jest anonimowa ankieta w trybie online. Ankieta zawiera pytania odnośnie produktów narażonych na wyłudzenia, sposobów wyłudzeń, jak również ilość i wartość złożonych aplikacji fraudowych oraz skutecznie wyłudzonych kredytów. Respondenci pytani są również o metody zapobiegania i wykrywania przypadków wyłudzeń.

KONTAKT W SPRAWIE BADANIA:

fraudy@zpf.pl

Partner merytoryczny:

Aktualne wydanie

Aktualny raport: edycja 2022

Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2022
Size: 1,03 MB

Najnowsze wyniki badania

Edycja 2022

Badanie przeprowadzone w 2022 roku, poza analizą różnych aspektów związanych ze zjawiskiem nadużyć, miało na celu również zbadanie wpływu prawie trzech lat funkcjonowania w rzeczywistości pandemii COVID-19 na kwestię nadużyć oraz problematykę zgłaszania nieprawidłowości. Dodatkowo analizie poddano kwestię organizacji wewnętrznych kanałów zgłaszania nadużyć ze względu na Dyrektywę do spraw ochrony sygnalistów, której transpozycja do polskiego porządku prawnego powinna nastąpić do 17 grudnia 2021 r. W tegorocznym raporcie przedstawiono też wpływ sankcji gospodarczych związanych z rosyjską agresją na Ukrainę na kwestię nadużyć.

Główne wnioski płynące z bieżącej edycji raportu to:

  • 88% organizacji biorących udział w badaniu wskazało, że zmiany w zakresie sankcji wpływają na reprezentowaną przez nich instytucję.
  • Zdecydowana większość instytucji ocenia, że zasadniczo jest dobrze przygotowana do ograniczenia ryzyka naruszenia sankcji.
  • Niemal 70% ankietowanych wskazało, że ich organizacje ogłosiły procedurę zgłoszeniową, wyznaczyły odpowiednią osobę do przyjmowania zgłoszeń oraz udostępniły poufne kanały zgłoszeniowe w kontekście ochrony tzw. sygnalistów. Ponadto 60% firm deklaruje, że przeprowadziło już odpowiednie szkolenia.
  • Najczęstszym źródłem informacji o nieprawidłowościach są pracownicy organizacji – taką odpowiedź wskazało 33% respondentów.
  • Znaczna część instytucji z branży finansowej, po trzech latach pandemicznych doświadczeń, zbudowała już na tyle skuteczne procesy wykrywania nieprawidłowości oraz schematów nadużyć, że zagrożenia te stały się w dużym stopniu przewidywalne i zarządzalne.
  • Instytucje finansowe oceniły, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy największe ryzyko nadużyć w ich działalności wiązało się z wyłudzeniami produktów finansowych. Na drugim miejscu znalazły się cyberataki, natomiast trzeci wynik otrzymały zagrożenia związane z fałszowaniem sprawozdania finansowego.
  • Oceniając stopień przygotowania instytucji do walki z nadużyciami, aż 88% wskazało, że jest raczej dobrze (64%) lub zdecydowanie dobrze przygotowane (24%).

Poprzednie edycje

Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2021
Size: 1,15 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2020
Size: 1,56 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2019
Size: 2,20 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2018
Size: 2,75 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2017
Size: 1,69 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2016
Size: 1,41 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2015
Size: 1,44 MB