Nadużycia w sektorze finansowym
Nadużycia w sektorze finansowym

O projekcie

Projekt badawczy Nadużycia w sektorze finansowym to wspólny projekt Związku Przedsiębiorstw Finansowych oraz EY Polska. Badanie prowadzone jest od 2009 r. (wcześniej funkcjonujące pod nazwą Wyłudzenia na polskim rynku kredytów w segmencie detalicznym), początkowo w cyklu półrocznym, a od 2014 roku raz w roku. Celem badania jest uzyskanie informacji na temat skali zjawiska wyłudzeń na rynku detalicznych usług finansowych. Narzędziem badawczym, wykorzystywanym w projekcie, jest anonimowa ankieta w trybie online. Ankieta zawiera pytania odnośnie produktów narażonych na wyłudzenia, sposobów wyłudzeń, jak również ilość i wartość złożonych aplikacji fraudowych oraz skutecznie wyłudzonych kredytów. Respondenci pytani są również o metody zapobiegania i wykrywania przypadków wyłudzeń.

Badanie nadużyć. Edycja 2022

Edycja 2022 badania właśnie się rozpoczęła!

KONTAKT W SPRAWIE BADANIA:

Agnieszka Kozioł,
Manager Projektów i Analiz ZPF
akoziol@zpf.pl,
nr tel. +48 507 797 473

Uczestnicy badania ankietowego otrzymają zniżkę na udział w XIII KONGRESIE ANTYFRAUDOWYM

Partner merytoryczny:

Aktualne wydanie

Aktualny raport: edycja 2021

Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2021
Size: 1,15 MB

Najnowsze wyniki badania

Edycja 2021

Tegoroczne badanie, poza analizą różnych aspektów związanych ze zjawiskiem nadużyć, miało na celu również zbadanie wpływu prawie dwóch lat funkcjonowania w rzeczywistości pandemii COVID-19 na kwestię nadużyć oraz problematykę zgłaszania nieprawidłowości. Dodatkowo analizie poddano kwestię organizacji wewnętrznych kanałów zgłaszania nadużyć ze względu na Dyrektywę do spraw ochrony sygnalistów, której transpozycja do polskiego porządku prawnego powinna nastąpić do 17 grudnia 2021 r.

Główne wnioski płynące z bieżącej edycji raportu to:

  • Według 57% respondentów, ryzyko nieprawidłowości w instytucjach finansowych nie zmieniło się względem okresu przed pandemią. Jednak zmieniły się wyzwania stojące przed sektorem: 38% badanych uważa, że teraz trudniej im dochodzić roszczenia, 20% ma utrudniony kontakt z klientem, a 13% dostrzega nowe schematy oszustw.
  • Zwiększyła się ostrożność instytucji pożyczkowych, banków i firm leasingowych w finansowaniu klientów, nowych i obecnych: 3/4 respondentów uważa, że zwiększeniu uległa restrykcyjność udzielania finansowania nowym i obecnym klientom, zwiększono także liczbę i zakres ich kontroli.
  • Prawie połowa respondentów (47%) wskazała, że najczęstszym źródłem wiedzy o nieprawidłowościach są pracownicy instytucji finansowej. Najlepiej znają oni organizację i procesy w niej występujące, mają najgłębszą wiedzę na temat tego, gdzie dochodzi do nadużyć lub gdzie jest ryzyko ich powstawania. Najczęściej zgłaszanymi przez sygnalistów typami nadużyć były wyłudzenia produktów kredytowych i pożyczek oraz nadużycia wewnętrzne – były one przedmiotem zgłoszenia w aż 43% przypadków.
  • Instytucje finansowe w walce z nadużyciami równocześnie wykorzystują wiele technik opartych na technologii oraz specjalistycznych kompetencjach ludzi. Co trzecia pytana instytucja na przestrzeni ostatniego roku w większym stopniu zaczęła korzystać z usług świadczonych przez zewnętrzne firmy, takie jak dostawcy infrastruktury IT, doradcy biznesowi oraz dostawcy usług związanych z bezpieczeństwem. Preferowane są metody prewencyjne oraz działania podejmowane przez wewnętrzne zespoły ekspertów ds. walki z nadużyciami.

Poprzednie edycje

Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2020
Size: 1,56 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2019
Size: 2,20 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2018
Size: 2,75 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2017
Size: 1,69 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2016
Size: 1,41 MB
Nadużycia w sektorze finansowym. Edycja 2015
Size: 1,44 MB