Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce i ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych.