Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym
Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym

O raporcie

Rynek odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym to opracowanie przygotowywane w ZPF na podstawie danych uzyskanych od funduszy hipotecznych, Członków ZPF, publikowane w latach 2013–2015, wznowione w 2018, a aktualna edycja opracowana została w 2022 roku i obejmuje dane za ostatnie 11lat działalności funduszy hipotecznych. To jedyna na rynku analiza, opisująca ten segment rynku finansowego w Polsce. W opracowaniu znajdą Państwo syntetyczne dane dotyczące liczby aktywnych umów, wartości aktywów, średniego metrażu zarządzanej nieruchomości, średniego wieku klientów i geograficznego rozkładu mieszkań, jak również komentarz ekspercki przedstawiciela tego rynku.

Od wielu już lat ZPF, obok takich urzędów jak UOKiK czy RPO, postuluje, że konieczne jest uregulowanie rynku, stworzenie przepisów gwarantujących bezpieczeństwo wszystkim jego uczestnikom, a przede wszystkim seniorom. Mamy nadzieję, że powyższe opracowanie stanie się praktycznym narzędziem wzmacniającym nasze postulaty, a przede wszystkim służącym do wznowienia i kontynuowania dyskusji na temat uregulowania produktu oferowanego przez fundusze hipoteczne.

Aktualne wydanie

Aktualny raport: Lata 2010–2021

Wszystkich zainteresowanych raportem prosimy o kontakt pod adresem mailowym badania@zpf.pl lub przez formularz kontaktowy.

Najnowsze wyniki badania

Lata 2010–2021

Zgodnie z wynikami badania, fundusze hipoteczne zrzeszone w ZPF na koniec 2021 roku zarządzały 371 umowami, a łączna ich wartość to 138,2 mln PLN. Średni metraż nieruchomości zarządzanych na koniec 2021 roku wyniósł 49,9 m2, z kolei średni wiek klientów, którzy korzystają z oferty funduszy hipotecznych w IV kwartale 2021 roku to 76,9 lat.